21 mrt. 2022, 12:04

17 Sustainable Development Goals (SDG'S): Wat zijn deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen?

17 Sustainable Development Goals (SDG'S):  Wat zijn deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen?

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG'S) geïntroduceerd. Maar wat zijn de 17 SDG's en waarom zijn de SDG's belangrijk? In deze blog van Greenjobs.nl geeft Greenjobs.nl uitleg over de 17 Sustainable Development Goals!

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S): 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

De 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken om het grote klimaatprobleem aan te pakken. De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel Sustainable Development Goals, zijn een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De Sustainable Development Goals zijn enorm belangrijk aangezien ze bijdragen aan een mooiere toekomst en een leefbare wereld, ook voor de toekomstige generaties.

Voorgaand aan de SDG’s dienden de Millenniumdoelen. Deze Millennium Development Goals waren onderverdeeld in acht concrete doelen en richtten zich vooral op de hulp van rijke naar arme landen. Hierin zit een verschil met de SDG’s, deze gaan een stap verder. In plaats van dat het alleen over hulp van rijke naar arme landen gaat, geldt de ontwikkelingsagenda nu voor alle landen. De doelen vormen een wereldwijd kompas voor uitdagingen als de klimaatcrisis, ongelijkheid en onrecht. In ieder land is de situatie anders, maar deze werelddoelen gelden voor álle landen en álle mensen. Daarnaast werken landen zelf ook aan hun eigen doelen en dragen ze waar mogelijk bij aan de (overkoepelende) doelen van andere landen. Het idee ander de werelddoelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen de kans moet krijgen om te kunnen bouwen aan een betere toekomst en het grote klimaatprobleem aan te pakken.

De SDG’s kunnen onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Onder deze thema’s vallen zeventien verschillende doelen, via de links lees je er meer over:

1. Geen armoede.

2. Geen honger.

3. Goede gezondheid en welzijn.

4. Kwaliteitsonderwijs.

5. Genderneutraalheid.

6. Schoon water en sanitair.

7. Betaalbare en duurzame energie.

8. Waardig werk en economische groei.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur.

10. Ongelijkheid verminderen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen.

12. Verantwoorde productie en consumptie.

13. Klimaatactie.

14. Leven in het water.

15. Leven op het land.

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Ook Greenjobs.nl werkt mee aan Sustainable Development Goals, zo zet Greenjobs.nl zich voor de volgende doelen in:

Doel 1 – Geen armoede
Door met Greenjobs.nl zoveel mogelijk mensen aan een (duurzame) baan te helpen en mensen te voorzien van een inkomen via hun werk helpt Greenjobs.nl mee tegen armoedebestrijding.

Doel 5 – Genderneutraalheid

Greenjobs.nl maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen en geeft iedereen dezelfde, gelijke kansen. Dit doet Greenjobs.nl door middel van anoniem solliciteren. Lees hier de blog waarom Greenjobs.nl dit zo belangrijk vindt! Ook heeft Greenjobs op kantoor genderneutrale toiletten.

Doel 8 - Waardig werk en Economische Groei

Vacaturebank Greenjobs.nl wil zoveel mogelijk mensen helpen aan een nieuwe baan met een positieve impact die bijdraagt aan een beter milieu en maatschappij, goed voor mens en dier. En voor de economie niet te vergeten!

Doel 10 – Ongelijkheid verminderen

Greenjobs.nl stimuleert meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en gaat discriminatie tegen. Door het mogelijk maken van anoniem solliciteren op Greenjobs.nl is er minder kans op discriminatie bij sollicitaties. Daarnaast is Greenjobs.nl lid van de B Corp werkgroep JEDI, een werkgroep die meer informatie geeft over Justice, Equity, Diversity & Inclusion op de werkvloer. Op deze manieren hoopt Greenjobs.nl ongelijkheid te verminderen.

Doel 12 – Verantwoorde productie en consumptie

Greenjobs.nl produceert en consumeert duurzaam door gebruik te maken van duurzaam papier en door afval te recyclen. Ook maakt Greenjobs.nl gebruik van tweedehands meubels op het kantoor. In de FAQ legt Greenjobs.nl nog beter uit waarom we een duurzaam bedrijf zijn!

Doel 13 – Klimaatactie

Greenjobs.nl draagt een steentje bij aan klimaatactie door maandelijks een clean-up te organiseren. Hierin gaat Team Greenjobs.nl naar verschillende plekken om afval op te ruimen. Wist je dat Greenjobs.nl en The Sustainable Recruiter mee hebben gelopen met de klimaatmars?

Doel 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Greenjobs.nl kan het niet alleen. Daarom gaat Greenjobs.nl veel partnerschappen aan met andere duurzame ondernemingen en initiatieven om meer mensen te informeren en enthousiasmeren over duurzaamheid in het algemeen en meer specifiek over duurzame banen. In de andere blogs kom je daarom vaak namen van andere organisaties tegen. Verder is Greenjobs.nl actief in de B Corp community en werken we niet alleen graag voor andere B Corps, we werken ook graag samen met andere B Corps om zo te werken aan een betere planeet voor iedereen.

Greenjobs.nl hoopt dat jullie door deze blog beter weten wat de Sustainable Development Goals zijn en waarom deze zo belangrijk zijn! Hopelijk zijn jullie geïnspireerd geraakt om deze werelddoelen ook in jullie organisatie in te zetten.

Vond je deze blog leuk? Misschien is deze blog dan ook wat voor je: