Privacy- en Cookieverklaring Greenjobs.nl

Greenjobs.nl vindt privacy belangrijk en gaat op een zorgvuldige wijze om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de AVG, wat betekent dat wij

 • Duidelijk vermelden aan jou welke gegevens wij verwerken.
 • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten respecteren.

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens Greenjobs.nl verwerkt van websitebezoekers, werkzoekenden en werkgevers.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan Greenjobs.nl te verstrekken. Greenjobs.nl zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van Greenjobs.nl verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren. Wij kunnen (een deel van) onze diensten niet aanbieden zonder deze gegevens.

Over Greenjobs.nl

Wij zijn Greenjobs.nl, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Greenjobs.nl is gevestigd aan de Van Bossestraat 5H. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn we ingeschreven onder nummer 84083107.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@greenjobs.nl

Via de ouderwetse post: Van Bossestraat 5H, 1051JR Amsterdam

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Werkzoekenden die een account aanmaken of op een vacature reageren

  Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkzoekenden die een account aanmaken of op een vacature reageren:

  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
  • Geboortedatum en plaats
  • Geslacht en leeftijd
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Wachtwoord
  • Functie titel en positie
  • Huidige functie
  • Een korte beschrijving over jezelf
  • Motivatiebrief
  • Of je wilt verhuizen voor jouw ideale baan
  • Salaris voorkeuren
  • Curriculum Vitae (CV) en de persoonsgegevens die hierin zijn opgenomen
  • Informatie over opleidingen
  • Profielfoto
  • Of jij beschikbaar bent

  Om een account als werkzoekende aan te kunnen maken, zul je jouw naam en e-mailadres moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Wij slaan jouw e-mailadres en wachtwoord op, zodat je de volgende keer makkelijker kunt inloggen. Je kan trouwens ook inloggen op deze website via LinkedIn. LinkedIn deelt dan jouw naam, e-mailadres en profielfoto met Greenjobs.nl en zal je gaan verifiëren. De koppeling tussen Greenjobs.nl en LinkedIn kun je altijd verbreken. Het is goed om te weten dat LinkedIn waarschijnlijk cookies plaatst, wanneer je met jouw LinkedIn profiel inlogt op onze website. Bekijk vooral even het privacybeleid en de cookie tabel van LinkedIn, als je op deze manier wilt inloggen op Greenjobs.nl.

  Wil je op een vacature reageren? Dan zul je vaak jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, motivatie en CV moeten uploaden of invullen. Deze gegevens slaan wij op. Soms word je direct doorverwezen naar de website van de werkgever om te solliciteren. Wij slaan dan geen extra gegevens van je op.

  Wij verwerken jouw gegevens zodat je een account kan aanmaken en deze kunt verifiëren, op vacatures kunt reageren, om op jouw vragen en verzoeken te kunnen reageren en in zijn algemeenheid om contact met je te kunnen opnemen, indien dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Heb jij in jouw account aangegeven dat je ook job alerts van ons wilt ontvangen? Dan verwerken wij jouw gegevens om de job alert te kunnen sturen via de mail.

  Je begrijpt dat wanneer je solliciteert, wij jouw gegevens doorsturen aan de desbetreffende werkgever. Wil je de sollicitatie verwijderen, of iets aanpassen? Dan dien je contact op te nemen met de desbetreffende werkgever.

  Het komt wel eens voor dat wij berichten ontvangen op onze social media kanalen. Wij verwerken jouw gegevens in dat geval, om op jouw vraag of verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk wanneer jouw vraag of verzoek is afgehandeld.

  Werkgevers die een account aanmaken

   Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkgevers die een account aanmaken:

   • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
   • Profielfoto
   • Functie
   • Wachtwoord
   • Gegevens van het bedrijf waar je voor werkt/vertegenwoordigt
   • Factuurgegevens
   • Onze correspondentie

   Om een account als werkgever aan te kunnen maken, zul je jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Bestel je via de website een pakket? Dan verwerken wij jouw e-mailadres om contact te kunnen opnemen met je over jouw aanvraag. Om jouw bestelling te kunnen afhandelen, gebruiken wij het opgegeven e-mailadres en factuuradres.

   De persoonsgegevens die wij van werkgevers verzamelen, worden in de meeste gevallen onder de grondslag “overeenkomst” verwerkt. Wij hebben namelijk een aantal gegevens nodig, om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en deze te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij gegevens om onze zakelijke relatie te onderhouden, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen over (een verandering in) onze dienstverlening, een factuur te kunnen sturen, te reageren op een verzoek, een vraag of een klacht, of om je te kunnen benaderen met een aanbieding. Zo sturen wij bijvoorbeeld een e-mail, wanneer jouw vacature bijna verloopt. Ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk maar aan de wettelijke bewaarplicht van administratieve gegevens), worden gegevens verwerkt.

   Websitebezoekers, overig

    Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van websitebezoekers:

    • E-mailadres
    • Voor- en achternaam
    • Algemene bezoekgegevens, wanneer jij gebruikmaakt van ons website (het IP-adres bijvoorbeeld)
    • Gegevens die jij met ons deelt, wanneer je contact opneemt
    • Gegevens die zijn opgenomen in jouw review (waaronder een eventuele foto)

    Nieuwsbrief

    Op deze website kan jij je aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor vragen wij om jouw e-mailadres en naam. Wij sturen alleen onze nieuwsbrief op, indien jij toestemming hebt gegeven om jouw naam en e-mailadres toe te voegen aan onze lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wanneer jij je afmeldt, houden we jouw gegevens op een blokkeerlijst, zodat we je niet per ongeluk ongewenste e-mails sturen. Voor het opmaken en versturen van de nieuwsbrief, maken wij gebruik van Brevo. Je kan hier lezen hoe Brevo met jouw gegevens omgaat.

    Reviews

    Omdat wij graag reviews van tevreden gebruikers van Greenjobs.nl willen tonen op de website, kunnen wij jou vragen om een review (met jouw naam en foto) te mogen plaatsen op onze website. In principe laten wij jouw review staan totdat wij deze verwijderen van de website, of wanneer jij hebt aangegeven de review te willen laten verwijderen.

    Een gebruiksvriendelijke website, het analyseren van de website

    Bij een bezoek aan deze website, worden cookies geplaatst door ons, of een derde partij. Dit doen we, omdat wij een gebruiksvriendelijke website willen aanbieden. Ook willen we graag bekijken hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om de website te analyseren en te verbeteren, maar wij verwerken ook wel de informatie die wij via cookies verkrijgen, op basis van jouw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Verderop in deze privacy- en cookieverklaring onder het kopje “Cookies” vertellen wij je welke cookies wij gebruiken, waarom we dit doen en wanneer deze cookies worden verwijderd. Wij verzamelen algemene bezoekgegevens, zoals informatie over het type apparaat dat jij gebruikt, de browser en de manier waarop jij onze website gebruikt. Met sommige cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

    Contact

    Neem je contact met ons op? Dan verwerken wij natuurlijk de gegevens die we van jou hebben ontvangen, zodat wij kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk, wanneer jouw vraag, verzoek, klacht, etc. is afgehandeld.

    Social media buttons en websites van derden

    Op onze website staan social media buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en mogelijke andere links naar websites van derden. Als jij op een social media button klikt, kunnen er cookies worden geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

    Hoe komen wij aan jouw gegevens?

    Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgen we deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, reageert op een vacature of een formulier invult op de website. Wanneer je “slechts” onze website bezoekt, kunnen wij ook persoonsgegevens van jou verzamelen. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door jou zijn verstrekt. Zo kunnen wij gegevens uit openbare bronnen verzamelen, indien wij hiervoor een rechtvaardigingsgrond hebben, zoals een commercieel doeleinde (bijvoorbeeld om je te kunnen benaderen via LinkedIn).

    Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

    Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven, te verwezenlijken. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. We sturen je eens per jaar een email met de vraag of je uit onze databases wilt worden verwijderd, of je gegevens wilt aanpassen, of dat je in de databases wil blijven staan. Jij kan jouw account altijd verwijderen. Wanneer jij een account verwijdert, worden de opgeslagen gegevens geanonimiseerd. Er worden trouwens dagelijks back-ups gemaakt; de opgeslagen gegevens worden vervolgens nog een half jaar bewaard.

    Wij zorgen ervoor dat alle onnodige informatie wordt verwijderd van de (interne) computersystemen.

    Doorgifte gegevens aan derden

    Wij verkopen geen gegevens aan derden, maar wij kunnen wel gegevens doorgeven. Zo kunnen wij gegevens doorgeven aan derden in het kader van onze overeenkomst, aan onze verwerkers, indien wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijke bevel of vonnis, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

    Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers, waaronder onze verwerkers:

    • Hosting van de website
    • IT-leveranciers en dienstverleners (zoals leveranciers van SaaS recruitment software)
    • Brevo
    • Google Analytics
    • Cookie leveranciers
    • Boekhouder voor de financiële administratie
    • Mailservers
    • Telefoondiensten
    • Werkgevers, wanneer je op een vacature hebt gesolliciteerd

    Met (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Dit doen we alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst met aanvullende waarborgen bijvoorbeeld, zoals dit modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Waar mogelijk maken we gebruik van (sub)verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER.

    Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

    Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van - en ongeoorloofde toegang tot - jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Wij evalueren en actualiseren regelmatig de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

    Wij hebben in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:

    • Fysieke toegangscontroles
    • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
    • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
    • Regelmatige back-ups
    • TLS-encryptie
    • Dataopslag in Nederland

    Jouw rechten

    Dit zijn jouw rechten:

    • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, als dit technisch haalbaar is. Via jouw account, kun je jouw data downloaden.
    • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, opvragen. Met een account heb je inzage in (een deel van) jouw gegevens.
    • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen. Met een account kun je zelf jouw persoonsgegevens verwijderen of wijzigen.
    • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
    • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
    • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

    Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@greenjobs.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen. Als je een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, kun je zelf gemakkelijk jouw gegevens inzien en / of verwijderen via “Gebruikers privacy”. Ook kun je hier jouw gegevens downloaden. Tot slot kun je in jouw account gegevens wijzigen of aanvullen.

    Cookies

    Ook deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessie cookies), terwijl andere cookies op jouw computer of mobiele apparaat blijven opgeslagen voor de periode die is ingesteld in de cookie (permanente cookies). Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Greenjobs.nl heeft geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

    Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om de website te verbeteren.

    Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

    Noodzakelijke cookies.

    Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site.

    Analytische / tracking cookies.

    Google Analytics. De website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Deze service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google en is door ons “privacyvriendelijk” ingesteld. Door gebruik te maken van deze service kunnen wij het verkeer op onze website volgen en rapporten maken. Dit betekent dat er wél persoonsgegevens worden verwerkt, maar het gebruik van deze cookies geringe gevolgen heeft voor jouw privacy. Wij hebben natuurlijk met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, 'gegevens delen' uitgezet en we maken ook geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

    Google Signals. We maken gebruik van Google Signals, onderdeel van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op diverse apparaten en platforms. Deze tool verzamelt gegevens van ingelogde gebruikers met Google-accounts die onze site bezoeken via verschillende apparaten. Verzamelde gegevens zijn anoniem en geaggregeerd. Dit helpt ons om onze diensten te verbeteren en trends te begrijpen. 

    Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen. De cookies worden maximaal 14 maanden bewaard. Als je hier meer over wilt weten, kun je de privacyverklaring van Google Analytics lezen. Wil je liever niet dat Google Analytics jouw gegevens gebruikt? Maak dan gebruik van de opt-out regeling door hier te klikken.

    YouTube en Google Maps. Op deze website kun je YouTube filmpjes bekijken. Daarnaast maken we gebruik van Google Maps, waarmee cookies worden geplaatst. Google kan de volgende (advertentie)cookies plaatsen:

    • PREF: deze cookie registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s gebruikt op verschillende websites. Verloopt na 14 maanden.
    • VISITOR_INFO1_LIVE: verloopt na 179 dagen en probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
    • YSC: verloopt na een sessie en registreert een unieke ID om statistieken bij te houden m.b.t. de video's van YouTube die de gebruiker heeft gezien.
    • remote_sid: houdt gebruikerssessies bij.
    • NID: verloopt na 6 maanden en registreert een uniek ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden.

    Voor meer informatie, raden wij je aan deze pagina te bekijken.

    Cookies verwijderen

    De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de 'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

    Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op door te mailen naar info@greenjobs.nl.

    Gegevensverzameling en -gebruik door chatbots

    Op onze website gebruiken we een chatbot van Pipedrive om je vragen te beantwoorden en je algehele ervaring te verbeteren. Deze chatbot kan tijdens je interactie bepaalde informatie verzamelen, waaronder:

    • Tekst die je invoert tijdens gesprekken: Dit helpt ons je verzoeken te begrijpen en de reacties van de chatbot in de loop van de tijd te verbeteren.

    • Geanonimiseerde gebruiksgegevens: We kunnen algemene, niet-identificeerbare gegevens verzamelen over je interacties met de chatbot, zoals veelgestelde vragen of besproken onderwerpen. Dit helpt ons de functionaliteit van de chatbot te verbeteren.

    We zullen via de chatbot nooit persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) verzamelen, tenzij je deze expliciet verstrekt.

    Als je ervoor kiest om tijdens een chat persoonlijke gegevens te verstrekken, worden deze alleen gebruikt om je specifieke vraag te beantwoorden en worden ze niet zonder je toestemming met derden gedeeld.

    Bewaringstermijn en gebruikerscontrole

    Chatgesprekken worden gedurende een beperkte periode bewaard om de prestaties van de chatbot te verbeteren. Je hebt het recht om te verzoeken dat je chatgeschiedenis wordt verwijderd. Neem hiervoor contact op met info@greenjobs.nl.

    Beveiliging

    We nemen de beveiliging van gegevens serieus en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de via de chatbot verzamelde informatie te beschermen.

    Klacht indienen

    Natuurlijk helpen wij je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen ons met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

    Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

    Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus, 2023. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.