13 mei 2024, 10:57

Bruggen slaan tussen generaties bij sollicitatiegesprekken: Begrip en respect voor verschillen

Bruggen slaan tussen generaties bij sollicitatiegesprekken: Begrip en respect voor verschillen

Bruggen slaan tussen generaties bij sollicitatiegesprekken: Begrip en respect voor verschillen

In de moderne werkplek tref je tegenwoordig een mix van verschillende generaties aan, van babyboomers tot millennials en Gen Z. Al deze generaties brengen niet alleen unieke perspectieven, waarden en werkstijlen met zich mee, maar ook diverse levenservaringen en verwachtingen. Deze diversiteit vormt een essentieel onderdeel van de arbeidsmarkt en vraagt om een aanpak die rekening houdt met de behoeften en voorkeuren van elke generatie. Vooral tijdens het sollicitatieproces is het van cruciaal belang om deze diversiteit te erkennen en te respecteren.

Uit onderzoek blijkt dat 64% van de werkenden in Nederland de samenwerking met collega's uit verschillende generaties positief ervaart. Diverse teams ervaren meer werkplezier, werken minder vaak over en zijn actiever betrokken bij het beheersen van hun taken. Dit benadrukt het belang van het koesteren van generatiediversiteit op de werkvloer en het omarmen van de verschillende perspectieven die elke generatie met zich meebrengt. In deze blog gaat Greenjobs.nl dieper in op hoe verschillende generaties met elkaar rekening kunnen houden tijdens sollicitaties.

4 Redenen waarom je rekening wilt houden met verschillende generaties tijdens sollicitatiegesprekken

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om rekening te houden met verschillende generaties bij sollicitatiegesprekken:

1. Vergroten van de kans om de beste kandidaat te vinden:

Door de waarden, verwachtingen en communicatiestijlen van verschillende generaties te begrijpen, kun je je sollicitatiegesprekken beter afstemmen op elke kandidaat. Dit vergroot de kans dat je de beste kandidaat voor de functie vindt, ongeacht zijn of haar leeftijd.

2. Creëren van een inclusieve en uitnodigende werkomgeving:

Door rekening te houden met verschillende generaties in je sollicitatieproces, laat je zien dat je een inclusieve en uitnodigende werkomgeving wilt creëren waar iedereen zich welkom voelt. Dit kan een aantrekkelijke factor zijn voor toptalent, ongeacht hun leeftijd.

3. Verminderen van onbewuste vooroordelen:

We hebben allemaal onbewuste vooroordelen, en deze kunnen een rol spelen bij sollicitatiegesprekken. Door je bewust te zijn van de verschillen tussen generaties, kun je deze vooroordelen beter herkennen en vermijden. Dit zorgt voor een eerlijker en objectiever sollicitatieproces.

4. Verbeteren van de communicatie:

Door de communicatiestijl van verschillende generaties te begrijpen, kun je effectiever communiceren met alle kandidaten. Dit kan leiden tot betere gesprekken, een betere kandidaatervaring en een hogere kans op het aantrekken van toptalent.

Door rekening te houden met de verschillende generaties bij sollicitatiegesprekken, kun je je kansen op het vinden van de beste kandidaat vergroten, een inclusieve werkomgeving creëren en onbewuste vooroordelen verminderen.

Generatie Z (geboren tussen 2001 en 2015)

Generatie Z, opgegroeid in een tijd van economische onzekerheid en technologische vooruitgang, hecht veel waarde aan inclusiviteit, diversiteit en een gezonde balans tussen werk en privéleven. Op de werkplek zoeken ze naar zinvol werk dat aansluit bij hun waarden en tegelijkertijd flexibiliteit biedt. Ze zoeken vaak naar mogelijkheden voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Gen Z, hecht minder waarde aan de fysieke aanwezigheid van collega’s op kantoor dan andere generaties.

Gen Z heeft een flexibele werkstijl ontwikkeld, en zijn gewend aan projectmatig en thematisch werken. Ze zijn hardwerkend, mondig, vrijdenkend, rationeel, passen zicht niet snel aan, en durven ongewone vragen te stellen. Ze hebben een toekomstgerichte visie op hun loopbaan. Ze willen het verschil maken, de wereld beter en mooier maken, en streven ernaar een leven lang te blijven leren. Vrijheid, langetermijndenken en financiële en baanzekerheid vind Gen Z belangrijke waarde.

Op Greenjobs.nl vind je een aparte blog over hoe je Gen Z kan bereiken voor je vacatures: Hoe bereik je GenZ en wie behoort er tot GenZ?

Tips voor omgaan met generatie Z tijdens interviews 

 • Biedt Gen Z heldere doorgroeimogelijkheden. Ze geven veel om ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden.
 • Luister actief. Laat Gen Z merken dat je naar ze luistert door oogcontact te maken en door samenvattende vragen te stellen.
 • Wees voorbereid op vragen over je bedrijf. Gen Z wil weten waar ze aan toe zijn. Zorg er dus voor dat je vragen over je bedrijf, de cultuur en de toekomstplannen kunt beantwoorden.
 • Geef de kandidaat de kans om jou te interviewen. Gen Z wil weten of ze bij jouw bedrijf passen. Geef ze dus de kans om jou vragen te stellen over de functie en het team.
 • Gebruik mobiele technologie. Gen Z gaat ervan uit dat ze hun mobiele telefoon kunnen gebruiken voor alles. Zorg er dus voor dat je website en sollicitatieproces mobielvriendelijk zijn.
 • Wees flexibel met betrekking tot werktijden en locatie. Gen Z hecht veel waarde aan werk-privébalans. Wees dus bereid om flexibele regelingen aan te bieden met betrekking tot werktijden en locatie.
 • Creëer een inclusieve werkomgeving. Gen Z hecht veel belang aan diversiteit en inclusie. Zorg er dus voor dat je een werkomgeving creëert waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.
 • Wees eerlijk en transparant. Gen Z waardeert authenticiteit en kan nep snel herkennen.
 • Geef Gen Z de vrijheid om hun werkgeluk te vinden, dan zullen ze eerder voor jou willen werken.

  Vragen die je kan stellen aan Gen Z in een sollicitatiegesprek om zo een goed gesprek te hebben.
 • Stel open vragen die discussie uitlokken. Gen Z wil graag hun mening en ideeën kunnen delen.
 • Hoe denk je dat technologie de toekomst van de werkplek zal beïnvloeden?
 • Wat vind je belangrijk als het gaat om werk-privébalans?
 • Ben je betrokken bij sociale media? Zo ja, hoe gebruik je ze?
 • Wat vind je van onze bedrijfscultuur en -waarden?
 • Heb je nog vragen voor mij?

Millennials (generatie Y)(geboren tussen 1986 en 2000)

Millennials, opgegroeid in een tijd van technologische ontwikkelingen en welvaart, staan bekend om hun ondernemerschap, digitale vaardigheden en verlangen naar zingeving in hun werk. Voor hen moet werk leuk zijn, impact hebben en bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze streven naar flexibiliteit op de werkvloer, mogelijkheden voor persoonlijke groei en een inclusieve bedrijfscultuur.

De kracht van Millennials ligt in creativiteit, innovativiteit en flexibiliteit. Ze zijn authentiek, kritisch en willen snel vooruit. Millennials geven aan wanneer ze ouderwetse patronen zien en kunnen afhaken als dat gebeurt. Oudere generaties kunnen hun ideeën gebruiken voor vernieuwing, maar doen dit niet altijd. Ze hechten veel waarde aan goede samenwerking met collega's en een positieve werkcultuur, waarin open communicatie en feedback centraal staan, en waar hun ideeën serieus worden genomen.

Tips voor omgaan met Millennials tijdens sollicitaties 

 • Millennials ontvangen graag bevestiging, erkenning en waardering van leidinggevende en collega’s. Geef ze dat dan ook je krijgt er veel motivatie voor terug.
 • Millennials worden aangetrokken door organisaties met een duidelijke missie en waarden, speel hier op in.
 • Zorg dat Millennials de uitdaging blijven voelen. Ze moet getriggerd blijven.
 • Laat de kandidaat vragen stellen. Millennials zijn nieuwsgierig en willen weten of ze bij jouw bedrijf passen. Zorg er dus voor dat je ze de tijd geeft om vragen te stellen over de functie, het team en het bedrijf.
 • Wees enthousiast en passievol over je bedrijf en de functie. Millennials worden enthousiast van mensen die gemotiveerd zijn en die geloven in wat ze doen.
 • Bied een flexibele werkomgeving. Millennials waarderen flexibiliteit in hun werkuren en -locatie. Bied dus regelingen aan zoals telewerken of flexibele werktijden.
 • Stimuleer teamwork en samenwerking. Millennials werken graag samen met anderen. Zorg er dus voor dat je een werkomgeving creëert waar teamwork en samenwerking worden gewaardeerd.
 • Bied mogelijkheden voor mentoring en coaching. Millennials willen graag leren en groeien. Bied dus mogelijkheden voor mentoring en coaching om hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen.

Vragen die je kan stellen aan Millennials in een sollicitatiegesprek om zo een goed gesprek te hebben.

 • Stel open vragen die discussie uitlokken. Millennials willen graag hun mening en ideeën kunnen delen. Vermijd ja/nee vragen en stel vragen die hen aanmoedigen om uit te leggen waarom ze iets denken of doen.
 • Hoe gebruik je technologie om je werk te doen?
 • Hoe ga je om met deadlines en druk?
 • Kun je een voorbeeld geven van een keer dat je boven de verwachtingen presteerde?
 • Hoe motiveer je jezelf om je beste werk te leveren?
 • Wat zijn de belangrijkste waarden voor jou in het werk?
 • Hoe leer je het liefst nieuwe dingen?

Generatie X (geboren tussen 1956 en 1970)

Generatie X wordt vaak gezien als de brug tussen de traditionele en moderne wereld. Ze zijn zelfredzaam, hebben sterke communicatievaardigheden en zijn vaak op zoek naar stabiliteit in hun carrière. Generatie X staat bekend om hun loyaliteit aan de werkgever, volhardendheid, organisatiesensitiviteit, weloverwogenheid en plichtsgetrouwheid. Hun valkuilen zijn vooral het vasthouden aan oude patronen en processen, over-bescheidenheid, gereserveerdheid en behoudendheid. Ze hebben een afkeer van jongere mensen die over-kritisch zijn en pretenderen alles al te weten.

Generatie X richt zich meer op individuele zelfontplooiing en flexibiliteit. Een goede balans tussen werk en privéleven is belangrijk voor hen. Ze streven naar flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken, zodat ze werk en privé beter kunnen combineren. Verder willen ze de ruimte en vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen en hun eigen werkstijl te bepalen.

Tips voor omgaan met generatie X tijdens sollicitaties 

 • Tijdens een sollicitatie wil generatie X duidelijke verwachtingen, eerlijke communicatie en mogelijkheden voor professionele groei.
 • Betrek generatie X meer bij je organisatie ze hebben goede organisatie skills.
 • Zorg dat de werkdruk niet teveel oploopt en zie het harde werk van generatie x niet als iets vanzelfsprekend.
 • Gebruik storytelling om je bedrijf en de functie te presenteren. Gen X-kandidaten waarderen verhalen die hen een goed beeld geven van de werkomgeving en de cultuur van het bedrijf.
 • Toon je enthousiasme voor de functie en het bedrijf. Gen X-kandidaten worden enthousiast van mensen die gemotiveerd zijn en die geloven in wat ze doen.
 • Geef de kandidaat het gevoel dat ze worden gehoord en gewaardeerd. Gen X-kandidaten willen zich gerespecteerd voelen. Zorg er dus voor dat je oogcontact maakt, actief luistert en hun input waardeert.
 • Bied een gezonde werk-privébalans. Gen X hecht veel waarde aan werk-privébalans. Bied dus regelingen aan zoals telewerken of flexibele werktijden.
 • Stimuleer teamwork en samenwerking. Gen X is gewend om in teams te werken. Zorg er dus voor dat je een werkomgeving creëert waar teamwork en samenwerking worden gewaardeerd.

Vragen die je kan stellen aan generatie X in een sollicitatiegesprek om zo een goed gesprek te hebben.

 • Kun je me vertellen over een project waar je echt trots op bent en waarom? 
 • Wat is de grootste uitdaging waar je in je carrière tot nu toe tegenaan bent gelopen en hoe heb je deze overwonnen? 
 • Welke vaardigheden en expertise zou je naar deze functie en ons bedrijf brengen?
 • Wat trekt je aan tot deze functie en ons bedrijf?
 • Wat zijn je carrièreaspiraties op de lange termijn?

Babyboomers (geboren tussen 1941 en 1955)

Babyboomers zijn opgegroeid in een tijd van economische groei en hebben vaak veel ervaring en expertise opgebouwd. Ze hechten waarde aan respect, loyaliteit en waardering voor hun bijdragen. Werk vormt voor babyboomers een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Ze zoeken stabiliteit en zekerheid bij een werkgever, inclusief een goed salaris en pensioenregelingen. Daarnaast vinden ze het belangrijk om gewaardeerd te worden voor hun werk en bijdrage, en hechten ze waarde aan goede samenwerking met collega's.

Veel babyboomers zijn nu met pensioen, maar hun visie op werk wordt nog steeds gekenmerkt door het idee van 'een baan voor het leven'. Ze zijn gewend aan bouwen, structuur, hiërarchie en statusgevoeligheid. Babyboomers die nog werken, voelen de behoefte om mee te doen en mee te tellen. Ze willen hun kennis delen, ervaringen overdragen en hun vakmanschap doorgeven aan de volgende generaties.

Tips voor omgaan met babyboomers tijdens sollicitaties 

 • Bij sollicitaties is het belangrijk om de ervaring van babyboomers te erkennen en kansen te bieden voor mentorship en kennisoverdracht. Mensen waarderen de kennis van babyboomers.
 • Toon respect voor de ervaring van babyboomers en besteed voldoende tijd aan de taken die jullie samen uitvoeren.
 • Betrek de babyboomers bij het veranderen van zaken binnen je organisatie. Medewerkers geven om de mening van babyboomers en respecteren die.
 • Babyboomers hebben doorgaans andere waarden en normen dan jongere generaties. Zorg ervoor dat de kandidaat past bij de cultuur van je bedrijf.

  Vragen die je kan stellen aan babyboomers in een sollicitatiegesprek om zo een goed gesprek te hebben.
 • Babyboomers hebben een lange carrière achter de rug en hebben veel kennis en ervaring opgebouwd in hun vakgebied. Vraag hen naar hun eerdere functies en prestaties om een goed beeld te krijgen van hun vaardigheden en expertise.
 • Babyboomers zijn vaak erg gedreven en gemotiveerd om hun werk goed te doen. Vraag hen naar hun passies en wat hen motiveert om elke dag naar hun werk te gaan.
 • Babyboomers zijn gewend om face-to-face te communiceren en hebben doorgaans sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Vraag hen naar hun ervaring met het geven van presentaties, het leiden van teams en het oplossen van conflicten.
 • Babyboomers hebben vaak veel leiderschapservaring. Vraag hen naar hun ervaring met het leiden van teams, het nemen van beslissingen en het motiveren van anderen.
 • De wereld is de afgelopen decennia enorm veranderd, en Babyboomers hebben zich moeten aanpassen aan nieuwe technologieën en werkwijzen. Vraag hen naar hun ervaring met het leren van nieuwe dingen en het aanpassen aan verandering.

Generatie Alpha (Geboren na 2010) – de generatie die eraan komt

Generatie Alpha is nog jong en er is nog niet veel bekend over hun eigenschappen op de werkvloer. Naar verwachting zal dit echter de grootste generatie ooit worden en zullen ze meer impact hebben dan alle voorgaande generaties. Hoewel er momenteel nog weinig feitelijks bekend is over generatie Alpha, zijn er al wel veel verwachtingen gebaseerd op bepaalde kenmerken. Een opvallend kenmerk van generatie Alpha is dat ze zijn opgegroeid met de iPad in de hand hierdoor zijn ze een pro als het gaat om de digitale wereld. Net als millennials hecht generatie Alpha veel waarde aan klimaatverandering, inclusie en diversiteit. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat generatie Alpha een sterke interesse in ondernemerschap toont, waarbij 44% van hen een sterke interesse heeft om een eigen bedrijf te starten.

Onder de 12- tot 14-jarigen is dit zelfs 57%. Bij het aanpakken van deze generatie is het belangrijk om aandacht te besteden aan hun digitale vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. Door deze aspecten te begrijpen en te omarmen, kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de toekomstige impact en bijdrage van generatie Alpha op de arbeidsmarkt.

Bouwen aan een diverse en inclusieve werkcultuur

Het is duidelijk dat het omgaan met generatieverschillen een belangrijke rol speelt in het moderne personeelsbeleid. Door begrip en respect te tonen voor deze verschillen, kunnen organisaties profiteren van de diverse perspectieven, ervaringen en talenten die elke generatie met zich meebrengt. Dit bevordert niet alleen een inclusieve werkomgeving, maar kan ook leiden tot meer innovatie, productiviteit en werktevredenheid.

Het is dan ook essentieel dat organisaties actief werken aan het creëren van een cultuur waarin generatieverschillen worden gewaardeerd en benut. Dit kan onder meer worden bereikt door het bevorderen van open communicatie, het aanbieden van mentorprogramma's en het stimuleren van intergenerationele samenwerking. Door te investeren in een inclusief en divers personeelsbestand, kunnen organisaties zich onderscheiden als aantrekkelijke werkgevers en beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.


Tips omgaan met generatie verschillen op de werkvloer

Hoewel een groep van verschillende generaties veel voordelen kan hebben, kunnen er ook zeker wat nadelen zijn en irritaties ontstaan. Het is belangrijk om dit te voorkomen om een goede sfeer op de werkvloer te behouden. Hier zijn enkele tips over hoe je effectief kunt omgaan met generatieverschillen op de werkvloer.

1. De eerste stap is het erkennen en begrijpen van de waarde en kenmerken van elke generatie. Deze waarden per generatie kun je teruglezen in de bovenstaande tekst. Door deze verschillen te begrijpen, ontstaat er een werksfeer waarin ieders sterke punten en verschillen worden gerespecteerd.

2. Communicatie is cruciaal om generatieverschillen te verminderen. Door bijvoorbeeld teambuildingactiviteiten te doen, wordt communicatie tussen verschillende generaties bevorderd. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen, wat leidt tot meer begrip en vertrouwen. Wil je leuke tips voor duurzame en leuke bedrijfsuitjes lees dan deze blog Tips voor leuke en duurzame bedrijfsuitjes!

3. Ga opzettelijke om met verschillende generaties. Het is makkelijk om vooral met mensen van jouw eigen leeftijd om te gaan, maar je kunt veel leren van andere generaties. Elke generatie heeft unieke kwaliteiten en inzichten die waardevol voor jou kunnen zijn.

4. Wees bewust van de generatieverschillen. Wat jij als persoon belangrijk vindt geld niet voor iedereen. Probeer af een toe je eigen meningen los te laten en je collega’s te beoordelen op hun eigen krachten en waarden.

5. Werk samen met mensen van verschillende generaties en deel jullie diverse kennis. Als collega's van verschillende generaties kunnen jullie elkaar aanvullen op verschillende gebieden. Zorg ervoor dat zowel oudere collega's leren van jongeren als jongere collega's leren van oudere collega's.

6. Als laatste, generaliseer niet alle generaties. Een generatie is een diverse groep; binnen dezelfde generatie kan iemand vader worden terwijl een ander daar nog niet aan denkt. Iedereen heeft persoonlijke behoeften, dus zorg voor een persoonlijke benadering naar al je collega's.

Vond je deze blog handig en interessant? Misschien zijn deze blogs op Greenjobs.nl dan ook wat voor je: