24 mrt. 2022, 10:56

Wat betekent duurzaamheid, IPCC, ESG en SDG nou eigenlijk?

Wat betekent duurzaamheid, IPCC, ESG en SDG nou eigenlijk?

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2023

Je ziet ze voorbijkomen, een aantal duurzame termen. Als je op zoek gaat naar informatie over duurzaamheid kom je heel wat van deze verschillende afkortingen en termen tegen. Maar wat houden deze eigenlijk in? In deze blog legt Greenjobs.nl een aantal van deze duurzame termen uit, waardoor het lezen van duurzame vacatures ook wat makkelijker wordt!

Wat betekent Duurzaamheid? 

Duurzaamheid is de balans tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Het is belangrijk dat de huidige generatie goed voor het milieu zorgt, zodat er geen problemen met de aarde ontstaan voor de generaties die nog komen. Als alle fossiele brandstoffen nu verbruikt worden ontstaat er een groot probleem voor de toekomstige generaties. Ook CO2-uitstoot en opwarming van de aarde zijn zaken die geschaard worden onder het begrip duurzaamheid.

Het begrip duurzaamheid kun je onderverdelen in vier onderwerpen: mobiliteit, energie, grondstoffen en voedsel. Onder mobiliteit valt alles met vervoer. Wat kun je hieraan veranderen? Zo kun je een elektrische auto kopen, minder met het vliegtuig reizen of zelfs thuiswerken om minder met de auto op de weg te zitten. Onder energie valt alles wat te maken heeft met de vergroening van de economie. De energiepunten die hiervoor gebruikt kunnen worden, die duurzaam zijn, zijn wind of zonne- energie. Onder het onderwerp grondstoffen valt alles met wat je koopt, allemaal spullen. Recycle al je plastic flessen of apparaten die het niet meer doen, koop refurbished telefoons of laptops en gebruik herbruikbare zakken voor je brood/groentes/fruit. Als laatste het onderwerp voedsel. De manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd kan en moet nog veel meer in het oog van klimaat, planten en dieren. Wat je hiermee kan doen is meer plantaardiger eten, minder vlees consumeren en koop lokaal. Ook een groot onderwerp hierbij is voedselverspilling.

Wat betekent MVO? 

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact van milieu en mens. Ze denken hierbij aan de balans tussen mens, milieu en economie (PPP). Bedrijven die zich richten op het maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten zich actief in om waarde te voegen aan de samenleving. MVO is geen doel op zich, maar een continu proces om dingen beter te maken. Als bedrijf sta je gelijk 1-0 voor als je MVO bent. Greenjobs.nl is lid van MVO Nederland, een netwerkorganisatie die zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat betekent Circulaire economie?

Wat betekent Circulaire Economie nou eigenlijk? Een circulaire economie is een productie- en consumptiemodel waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, gerepareerd, opgeknapt en gerecycled om meer waarde te creëren. Dit verlengt de levensduur van het product. In de praktijk betekent dit dat afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer het product het einde van zijn levensduur bereikt, wordt het materiaal zo zuinig mogelijk gehouden. Deze kunnen steeds weer efficiënt worden ingezet om meer waarde te creëren. Een voordeel hiervan is het verminderen van de CO2-uitstoot. Andere voordelen zijn de verminderde druk op het milieu, het bijdragen aan innovatie, groei in banen en verbeterde leveringszekerheid van grondstoffen.


Wat betekent ESG? 

Waar staan de letters ESG voor? De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). ESG staat voor het zoeken naar een balans tussen financieel en economisch resultaat, transparantie, maatschappelijk belang en het milieu zonder de balans daartussen te verliezen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, lijkt deze balans te leiden tot betere resultaten voor bedrijven en de samenleving.


Wat zijn SDG'S? 

Wat zijn de 17 SDG'S van de VN? SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met de 17 Sustainable Development Goals willen alle lidstaten van de Verenigde Naties naar een duurzame toekomst werken. De 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling afgesproken om het grote klimaatprobleem aan te pakken. De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, oftewel Sustainable Development Goals, zijn een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In plaats van dat het alleen over hulp van rijke naar arme landen gaat, geldt de ontwikkelingsagenda nu voor alle landen. De doelen vormen een wereldwijs kompas voor uitdagingen als de klimaatcrisis, ongelijkheid en onrecht. In ieder land is de situatie anders, maar deze werelddoelen gelden voor álle landen en álle mensen. Daarnaast werken landen zelf ook aan hun eigen doelen en dragen ze waar mogelijk bij aan de (overkoepelende) doelen van andere landen. Het idee achter de werelddoelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen de kans moet krijgen om te kunnen bouwen aan een betere toekomst. Bekijk de Blog over de 17 Sustainable Development Goals van Greenjobs.nl voor een verdere uitleg!


Wat is een B Corp?

Je ziet het misschien steeds vaker, organisaties die een B Corp zijn. Organisaties zoals Triodos Bank, Seepje, Too Good to Go en Greenjobs.nl hebben dit B Corp certificaat, maar wat is een B Corp nou precies? B Corp staat voor Benefit Corporation. Het Corp Certifcation keurmerk wordt sinds 2006 uitgegeven B Lab. B Lab beoordeelt jouw organisatiebeleid, -activiteiten en -doelen op het gebied van maatschappij, mens en milieu. De slogan van B Corp is “business as a force for good”, je bedrijf inzetten om positieve impact te maken op de wereld, een winstoogmerk hebben én een positieve impact creëren voor mensen en milieu kan goed samen! Greenjobs.nl is sinds 3 jaar B Corp en gaat zich dit jaar her-certificeren. Meer over de B Corp certificering van Greenjobs.nl lees je in de blog 'Waarom Greenjobs.nl een B Corp is'. 


Wat is het IPCC rapport?

Het IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) is een rapport over ons klimaat. De laatste versie uit 2022 zorgde voor veel ophef, veel samenlevingen zijn wereldwijd in gevaar van vanwege klimaatverandering. Het IPCC is een commissie van de VN dat onderzoek doet naar klimaatverandering. De commissie gaat al even mee, zij is in 1988 opgericht op een wetenschappelijke manier de wereld te informeren over risico’s van klimaatverandering en om te kijken hoe ze klimaatverandering tegen kunnen gaan. VanafHier schreef een uitgebreid artikel over het IPCC-rapport, een aanrader als je hier meer over wilt lezen.


Wat is een climate quitter?

Na de corona-pandemie hoorde men vaker de term 'silent quitter', maar heb jij de laatste term al gehoord en weet jij al wat een 'climate quitter'? Een climate quitter is iemand die zijn baan opzegt vanwege het gemis een duidelijke missie over een duurzame bijdrage van de werkgever aan klimaat en/of maatschappij.
Deze trend schijnt met name onder de generatie van Gen Z, Gen Y en Millennials te spelen. Greenjobs.nl helpt alle 'climate quitters' natuurlijk graag aan een baan vol impact! 

Greenjobs.nl hoopt te hebben geholpen met het uitleggen van deze duurzame termen!

Vond je deze blog leuk? Misschien is een van deze blogs dan ook wat voor je: