1 feb. 2024, 17:01

Vrouwen solliciteren minder snel dan mannen: Wat kunnen werkgevers doen?

Vrouwen solliciteren minder snel dan mannen: Wat kunnen werkgevers doen?

Vrouwen solliciteren minder snel dan mannen: wat kunnen werkgevers doen?

In de huidige maatschappij is gelijkheid tussen mannen en vrouwen een belangrijk thema, ook en vooral op de arbeidsmarkt. Toch blijkt uit onderzoek dat vrouwen in veel gevallen minder snel solliciteren voor banen dan mannen. Een onderzoek van LinkedIn heeft aangetoond dat vrouwen doorgaans pas solliciteren als ze denken aan 100% van de vereisten te voldoen. Opvallend genoeg zetten mannen al een stap bij 60%. Waarom is dit zo? En wat kan je als werkgever doen om dit verschil te verkleinen zodat je niet alleen meer reacties krijgt op je vacature, maar ook meer reacties krijgt van vrouwen.

Verschillen in zelfvertrouwen bij mannen en vrouwen zie je terug in sollicitaties

Een belangrijke factor die hieraan zou kunnen bijdragen is het verschil in zelfvertrouwen tussen mannen en vrouwen.Vrouwen zijn over het algemeen minder zelfverzekerd dan mannen, en dit kan hen ertoe aanzetten om zich te laten weerhouden door een gebrek aan zekerheid over hun capaciteiten. Mannen daarentegen zijn vaak geneigd om meer risico's te nemen en zich meer open te stellen voor uitdagingen.

Verschillende verwachtingen bij het solliciteren naar een baan

Daarnaast spelen ook verschillende verwachtingen een rol. Vrouwen worden vaak gestimuleerd om te excelleren en om perfect te zijn, terwijl mannen vaker worden aangemoedigd om risico's te nemen en om te leren door fouten te maken.Deze verschillen in verwachtingen kunnen ertoe leiden dat vrouwen het gevoel hebben dat ze aan strengere eisen moeten voldoen om te worden geaccepteerd.

Genderstereotypen in vacatureteksten voorkomen

Ook genderstereotypen kunnen een rol spelen in dit verschil. In de samenleving bestaan er nog steeds stereotypen over wat mannen en vrouwen kunnen en mogen. Deze stereotypen kunnen ertoe leiden dat vrouwen het gevoel hebben dat ze niet geschikt zijn voor bepaalde banen, zelfs als ze hiervoor de juiste kwalificaties hebben.

Wat kan je als werkgever doen?

Om het verschil in sollicitatieverhoudingen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, kan je als werkgever het volgende doen:

  • Zorg voor een inclusieve sollicitatieprocedure: Dit betekent dat de vacaturetekst en de sollicitatieprocedure genderneutrale taal gebruiken en dat de selectiecriteria gericht zijn op de vereiste vaardigheden en ervaring, niet op gender. Gebruik dus geen hij of zij, maar in plaats daarvan u, je, men of iedereen.
  • Bied loopbaanontwikkelingsmogelijkheden aan: Dit kan vrouwen helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en om te leren omgaan met risico's en uitdagingen.
  • Maak bewustzijn over genderstereotypen: Werkgevers kunnen dit doen door bijvoorbeeld trainingen te geven over genderstereotypen en door bewustwordingscampagnes te voeren. Een andere tip is om het bordspel Let’s play equal te spelen. Dit is een bordspel waarin je meer leert over stereotypen en hoe die te doorbreken.
  • Maak anoniem solliciteren mogelijk: door ervoor te zorgen dat mensen anoniem kunnen solliciteren op een vacature vergroot je de kans op aanmeldingen.

Door deze maatregelen te nemen, kun je als werkgever bijdragen aan een arbeidsmarkt die meer kansen biedt aan zowel mannen als vrouwen.

Let’s Play Equal, het meest oneerlijke spel ter wereld

Een andere manier om ervoor te zorgen dat zowel mannen als vrouwen solliciteren is door het bordspel Let's Play Equal met je team te spelen. Dit spel is ontworpen om gesprekken te stimuleren over rechtvaardigheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie. Als spelers door het spel gaan, komen ze verschillende situaties tegen die de uitdagingen en kansen weerspiegelen waarmee individuen uit verschillende achtergronden worden geconfronteerd. Door over deze scenario's na te denken, krijgen spelers een dieper inzicht in de impact van privilege, ongelijkheid en het belang van empathie en begrip.

Let's Play Equal is niet alleen een spel; het is een katalysator voor persoonlijke groei en een instrument voor het bevorderen van sociale verandering. Door te spelen, kunnen we allemaal meer geïnformeerd, empathisch en toegewijd raken aan het creëren van een meer rechtvaardige wereld. Op naar meer Diversiteit en Inclusie op de werkvloer.

Bronnen:

Vond je deze blog interessant? Wellicht is een van deze blogs dan ook leuk:

- Wat is Greenwashing?

- Greenjobs.nl in 2024: Jouw Toekomst, Onze Missie

- Een duurzame baan, zo ontdek je wat je wilt