Meld je aan voor de nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes. Je ontvangt hem 2x per maand.

Klik hier!

Waardenburg Ecology

Stageplek Insectenonderzoek

Culemborg, Nederland

Biodiversiteit op een onbewoond eiland:
Student gezocht voor insectenonderzoek!

Recent is de Houtribdijk versterkt door in het aangrenzende Markermeer het Trintelzand aan te leggen: een stelsel van ondieptes met grotere en kleinere eilandjes van zand en slib.
Naast waterveiligheid moet het Trintelzand ook geleidelijke land-waterovergangen opleveren en zo bijdragen aan het ecologisch systeem van het Markermeer. Insecten spelen hierin een belangrijke rol als onderdeel van het voedselweb en als indicator van de ecologische ontwikkelingen die zich hier snel opvolgen.

Wat we zoeken

Vanaf half mei ga je elke minstens elke 2 weken naar het grootste eiland van het Trintelzand. Je beheert de insectenvallen, bepaalt de biomassa van de insecten en bekijkt welke insecten aanwezig zijn: slankpootvliegen, sluipwespen, dansmuggen en nog veel meer!
De microscopen van Waardenburg zijn je toegang tot een wereld vol glanzende schilden, facetogen en ocelli, dwarsaders en voetkussentjes. In overleg met ons kies je een of enkele insectengroepen voor verdiepend onderzoek in verschillende habitats. Worden het dansmuggen, loopkevers of slankpootvliegen?
Voor deze groepen zet je ook andere methodes in zoals emergentievallen, visuele waarnemingen, netvangsten, exuviae-monsters en potvallen. Zo proberen we meer in detail de ruimtelijke patronen op het eiland in beeld te krijgen.

Je hebt al enige basiskennis van insecten en wilt je determinatieskills verder ontwikkelen. Je bent zelfstandig en bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.

Wie wij zijn

Waardenburg Ecology is een unieke werkgever waar je gelegenheid hebt om kantoorwerk te combineren met veldwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat kennis uit het veld onze advisering versterkt. Zo geven we invulling aan onze missie: onze kennis inzetten voor herstel en behoud van een gezond evenwicht tussen mens en natuur. Hierbij vinden we het belangrijk om zelf te innoveren en vanuit creativiteit tot de beste oplossingen te komen.

Zo reageer je

Stuur je motivatiebrief en CV naar stage@waardenburg.eco.

Voor eventuele inhoudelijke vragen over de stage kun je je richten tot Bart Achterkamp, onderzoeker-adviseur Aquatische Ecologie.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Sagai Roege, Personeel & Organisatie.

Vacature details

Werkregio

Functiecategorieën (meerdere mogelijk)