Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Gemeente Leiden

Programmamanager Warmtetransitie

Leiden
Solliciteer nu
Programmamanager Warmtetransitie Leidse regio
36 uur per week

Wij
Bieden een baan waar afwisseling dagelijkse praktijk is en kwaliteit de norm, in een bruisende stedelijke omgeving. Wij zoeken voor de samenwerking van de Leidse regio (gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk) op de warmtetransitie een ervaren programmamanager. In de Leidse regio is het afgelopen half jaar bestuurlijk en door de organisaties hard gewerkt aan een unieke regionale samenwerking die cruciaal is om de warmtetransitie te versnellen. Er is een waardevol netwerk van partners opgebouwd die vertrouwen hebben in effectieve cocreatie met de Leidse regio. Voor de volgende fase zoeken we een programmamanager die met leiderschap en visie dit proces verder ontwikkelt en organiseert. Vanuit gezamenlijk mandaat van de colleges en raden van de zes betrokken gemeenten werkt de programmamanager aan de uitvoering van een programmaplan en begroting voor de periode tot eind 2022 - waarvan de contouren reeds zijn vastgesteld maar tevens dynamisch zijn - en het verder vormgeven van een kleine, hoogwaardige regionale programmaorganisatie die nauwe aansluiting vindt bij de zes gemeenten.

Als programmamanager werk je in opdracht van de zes gemeenten en word je administratief gepositioneerd bij de gemeente Leiden. Het mandaat wordt via de ambtelijke opdrachtgevers (directeuren van Leiden en Katwijk) verstrekt om te sturen op de doelen en beoogde resultaten uit het programmaplan, het opbouwen en aansturen van de regionale organisatie en het effectief inzetten van het regionale budget. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met zes gemeenten om aansluiting op lokaal niveau voldoende te borgen. Je legt maandelijks verantwoording af over de voortgang via de directeuren aan de zes colleges van B&W. >Wat verwachten we van je?
 • Onderschrijven van de visie om een open regionaal energiesysteem te realiseren waarin publieke waarden geborgd worden en de strategie om hierop een deskundige organisatie te vormen en nauw samen te werken met relevante partners als woningcorporaties, energiecoöperaties en netbeheerders. Je weet deze visie en strategie met overtuiging uit te dragen.
 • Verder concretiseren van plan van aanpak tot eind 2022, met 4 resultaatgebieden: 1) ontwerp van een open regionaal energiesysteem en instrumentarium met partners, 2) stimuleren en voorbereiden uitvoering warmtetransitie, 3) omgevingsmanagement, innovatie en markt en 4) samenwerking en organisatie.
 • Opbouwen en aansturen van de regionale samenwerkingsorganisatie.
 • Adviseren van regionaal bestuurlijk overleg warmte Leidse regio (de zes portefeuillehouders).
 • Gericht inzetten van het regionale budget (max. 2 mln. euro voor de periode tot 31 december 2022) namens de zes gemeenten binnen bestuurlijk afgesproken kaders.
 • Organiseren van de ambtelijke afstemming tussen de zes gemeenten (managersoverleg en ambtelijk overleg).
 • Faciliteren van informatievoorziening en besluitvorming in raden en colleges.
 • Samen met de verantwoordelijk directeur Leiden – lid van de stuurgroep met EZK, PZH, Rotterdam en Gasunie in het project WarmtelinQ+.F
 • Coördineren van de regionale inzet op samenwerking met andere partijen zoals met Gasunie/Vattenfall (aanlanding WLQ+) en met PZH/Gasunie (ruimtelijke inpassing / PIP).

Het plan van aanpak is opvraagbaar via Boudewijn Kopp (b.kopp@leiden.nl).

Jij
Houdt van je vak en je barst van de ideeën. De ambities van de samenwerkende zes gemeenten vragen om een programmamanager met bewezen ervaring of sterke affiniteit met de energietransitie, een organisator, resultaatgericht, die weet door te pakken en verantwoordelijk is voor de resultaten van het programma. Ervaren in programmasturing en regionale samenwerking, politiek-bestuurlijk sensitief (gezicht van samenwerking naar colleges en raden). Je bent een voorloper in het verbinden en teamspelen (gemeenten), een proactieve netwerker (maatschappelijke partners, andere overheden, marktpartijen). Je communiceert op een inspirerende en verbindende manier. Daarnaast vragen wij van jou:
 • Kennis van de energiesector- en/of beleid en visie op de energietransitie.
 • Ervaring in samenwerken met woningcorporaties en netbeheerders is een pre.
 • Humor, relativeringsvermogen, flegmatiek.
 • Een afgeronde, relevante opleiding op academisch niveau.

Ons team
Je gaat als programmanager de regionale samenwerkingsorganisatie opzetten. Het programma wordt administratief geplaatst binnen het team Duurzame Leefomgeving van cluster Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden. Duurzame Leefomgeving staat voor het ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van (de inrichting en het functioneren van) de duurzame leefomgeving: duurzaamheid (energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit) en openbare ruimte (boven- en ondergrondse (verkeers)infrastructuur, groen, water, bodem).

Aanbod
Voor jou een salaris van maximaal € 98.000,- bruto per jaar inclusief IKB, bij een 36-urige werkweek (schaal 14). Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.

 • Een zeer boeiende functie in een dynamische en professionele werkomgeving met zes samenwerkende gemeenten.
 • De meest uitdagende opgave waar gemeenten voor staan de komende jaren.
 • Een team van zeer gemotiveerde bestuurders en directeuren als opdrachtgevers en heel constructief-kritische en nieuwsgierige raden die benieuwd zijn wat de samenwerking te brengen heeft.
 • Het plezier van een regionale organisatie bouwen, vanaf de basis tot een robuust en deskundig team.
 • Veel verantwoordelijkheid en dito ruimte om die verantwoordelijkheid waar te maken.
 • Sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze burgers.
 • Professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze 'Academie71'.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via jouw Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen.
 • Invloed op je werktijden: gedeeltelijk thuiswerken is de norm.
 • Een mobiele telefoon en laptop (surface) krijg je ter beschikking.

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk zijn levendig, sociaal en ondernemend. Je wordt administratief geplaatst bij de gemeente Leiden. Deze gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een collegiale en open werksfeer, met veel ruimte voor vernieuwende ideeën en een verfrissende blik. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk en pakken hun werkzaamheden zelfstandig en professioneel op. Onze ambitie is om een wendbare organisatie te zijn die ook een goede afspiegeling is van de diverse inwoners van onze stad. Het maakt niet uit wat je afkomst is, wat je gelooft of van wie je houdt; we willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt!

Enthousiast geworden?
We zien je sollicitatie graag uiterlijk 25 juli 2021 tegemoet via het sollicitatieformulier. Gezien de vakantieperiode vinden de sollicitatiegesprekken plaats in de laatste week van augustus en de eerste week van september.

Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Boudewijn Kopp, opgavemanager energietransitie, via 06 - 2392 1549 (tot 16 juli) of Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 071 - 516 7106. Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met Patricia de Beer, via telefoonnummer 06 - 5275 7940. Houd er rekening mee dat de vacaturetekst na de sluitingsdatum van deze site verdwijnt. Voor meer informatie kan je ook kijken op www.werkenindeleidseregio.nl/werken-bij-leiden.

Voor deze vacature werven wij in- en extern tegelijk. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten van één van de zes samenwerkende gemeenten voorrang.

Gemeente Leiden
Is levendig, sociaal en ondernemend. Het is dé stad van kennis en cultuur, met een rijke historie. Daar zijn we trots op. Onze gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een collegiale en open werksfeer, met veel ruimte voor vernieuwende ideeën en een verfrissende blik. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk en pakken hun werkzaamheden zelfstandig en professioneel op. Onze ambitie is om een wendbare organisatie te zijn die ook een goede afspiegeling is van de diverse inwoners van onze stad. Het maakt niet uit wat je afkomst is, wat je gelooft of van wie je houdt; we willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt!

We zoeken collega’s die ons helpen bouwen aan een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad en gemeente.

Wij zijn Gemeente Leiden.
Wie ben jij?


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer nu

Vacature details

Dienstverband