Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Provincie Utrecht

Ervaren Vergunningverlener/Ecoloog Wet Natuurbescherming

Utrecht
€3,506 - €5,008 (Maand)
Solliciteer nu
Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Vergunningverlening Natuur en Landschap is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Ervaren Vergunningverlener/Ecoloog Wet Natuurbescherming
36-40 uur per week

Kom jij ons als ecologisch adviseur versterken met het beoordelen en toetsen van aanvragen voor de Wet natuurbescherming en soortenmanagementplannen?

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet, de Verordening natuur en landschap en de Wegenverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Je bent verantwoordelijk voor de ecologische advisering aan andere vergunningverleners en de afhandeling van ontheffingsaanvragen waaronder de beoordeling van soortenmanagementplannen.

Je taken zijn:
 • Het geven van ecologisch advies in brede zin.
 • Het beoordelen en toetsen van aanvragen Wet natuurbescherming (inclusief soortenmanagementplannen).
 • Het voeren van (voor)overleg met aanvragers zowel binnen als buiten de organisatie. Bijvoorbeeld met adviesbureaus, gemeenten en Regionale uitvoeringsdiensten.
 • Het intern aandragen van (ecologische) oplossingen om initiatieven, binnen de wettelijke kaders, mogelijk te maken.
 • Het intern afstemmen over ecologische (beleids)keuzes met ecologisch adviseurs en vergunningverleners.
 • Het opstellen van uitvoeringsbeleid ten behoeve van in- en externe communicatie over het toetsingskader waarbinnen de provincie aanvragen beoordeelt.
 • Het opstellen en afhandelen van brieven en besluiten en de verwerking van de aanvraag in digitale systemen.
 • Het leveren van de technisch inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken.

Wat verwachten wij
 • Je hebt een relevante opleiding op hbo-/wo-niveau met een diploma afgerond in het kennisdomein van de groene regelgeving/ecologie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als vergunningverlener en of als ecologisch adviseur over de Wet natuurbescherming, of je hebt minimaal 3 jaar aanvragen verzorgd in het kader van deze wetgeving namens initiatiefnemers van projecten.
 • Je hebt actuele kennis van verschillende beschermde soorten.

Competenties
 • Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je weet creativiteit, resultaatgerichtheid en pragmatisme te combineren bij het oplossen van problemen.
 • Je bent resultaat- én samenwerkingsgericht.
 • Je bent initiatiefrijk en ziet waar je jouw bijdrage kunt leveren binnen het team
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bezit overtuigingskracht, kunt goed luisteren en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met werkdruk.

Wat bieden wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:
 • Een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36-40 uur per week.
 • Een salaris van maximaal € 5.008,99 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11).
 • Een Individuele Keuzebudget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Een ruime atv-regeling.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.
Mocht je nog niet de ervaring op dit schaalniveau bezitten dan behoort een aanloopschaal tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Contactinformatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sacha Heijblom, teamleider VVN telefoon (06) 52 76 95 06.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur werving & selectie, telefoon (06) 36 46 39 19 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl. Of kijk op www.werkenbij.provincie-utrecht.nl/ voor meer informatie over de organisatie.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Interne kandidaten kunnen reageren tot en met 6 april. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 12 april.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Solliciteren kan t/m 12 april 2021 via het sollicitatieformulier. Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (vog). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer nu

Vacature details

Werkregio

Dienstverband