Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Unie van Waterschappen

Beleidsadviseur Bedrijfsvergelijkingen/Projectleider

Den Haag
€4,108 - €5,821 (Jaar)

Beleidsadviseur Bedrijfsvergelijkingen/Projectleider

32-36 uur per week

Ben jij een op samenwerking gerichte, stevige, energieke projectleider die graag een bijdrage wil leveren op het gebied van bedrijfsvergelijkingen binnen de waterschappen? Ben jij politiek bestuurlijk sensitief, analytisch en verbindend en heb je interesse in het werk van de waterschappen en affiniteit met het politieke speelveld? Solliciteer dan als beleidsadviseur/projectleider bij de Unie van Waterschappen.

FUNCTIE-INFORMATIE

Je wordt onderdeel van het programma Moderne Overheid. Dit programma is op haar dossiers de belangenbehartiger van alle waterschappen in Den Haag en Brussel en laat de waterschappen kennis en ervaringen delen door netwerken te organiseren tussen de waterschappen op alle niveaus. Op deze wijze draagt het programma eraan bij dat de waterschappen kunnen functioneren als een moderne, transparante overheid die goed is toegerust op zijn taken.

Een van de manieren waarop de Unie van Waterschappen het leren tussen waterschappen faciliteert is via het instrument bedrijfsvergelijkingen. Door jaarlijks vergelijkbare gegevens te verzamelen van alle waterschappen worden onderlinge verschillen zichtbaar: een goede basis om van elkaar te leren. De bedrijfsvergelijkingen gaan zowel over de kerntaken van de waterschappen (waterveiligheid, schoon en voldoende water) als over bredere maatschappelijke bijdragen op het gebied van klimaat, internationale samenwerking en biodiversiteit. De bedrijfsvergelijkingen vormen het startpunt voor een goed gesprek, zowel binnen de sector als met belanghebbenden in de omgeving; informeren en leren op basis van ontwikkelingen in het verleden en agenderen en inspireren richting de toekomst. De bedrijfsvergelijkingen vervullen daarmee ook een belangrijke rol in de wens van de waterschappen om een transparante overheid te zijn.

We werken bij de Unie van Waterschappen vanuit onze organisatiewaarden vertrouwen, professionaliteit, verbondenheid, bevlogenheid en openheid en vanuit onze overtuiging dat we staan voor het werk van de waterschappen en de wijze waarop dat is georganiseerd.

Het programma Moderne Overheid bestaat uit 12 adviseurs. In deze functie werk je nauw samen met je collega ondersteunend beleidsadviseur Laura Both.

DIT GA JE DOEN

 • Je coördineert het proces van de bedrijfsvergelijkingen, van vaststellen van de leer- en inzichtbehoefte tot en met de rapportage van de resultaten, in nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten de Unie van Waterschappen;
 • Je verzorgt de interne en externe rapportage en publicatie van de resultaten, onder andere via sectorbrede rapportages (Waterschapspeil) en via het WAVES dashboard en databank
 • Je adviseert over de inhoud en opzet van de leerkringen en coördineert de uitvoering;
 • Je signaleert vroegtijdig beleidsontwikkelingen op het gebied van benchmarking/bedrijfsvergelijkingen;
 • Je adviseert directie, bestuur, portefeuillehouders en waterschappen over mogelijke toepassing van de cijfers en inzichten voor leren en verbeteren;
 • Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen dus je organiseert voor jouw onderwerpen inhoudelijk de besluitvorming in onze vereniging (procesregie);
 • Je voert het secretariaat van de stuurgroep bedrijfsvergelijkingen en de regiegroep bedrijfsvergelijkingen, bestaande uit waterschappers op alle niveaus;
 • Je bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk.

PROFIEL

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met projectleiding en (beleids)advisering en met een brede interesse in alle aspecten van het werk van de waterschappen;
 • Je hebt ervaring met complexe opgaven binnen een politiek-bestuurlijke context;
 • Je bent politiek bestuurlijke sensitief;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en schakelt gemakkelijk tussen abstract denken en praktisch handelen;
 • Je bent als persoon procesvaardig en gericht op samenwerking;
 • Je bent resultaatgericht, overtuigend, daadkrachtig en daarnaast ook verbindend;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • Wij bieden je werk aan in een klein, informeel team in een dynamische omgeving. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot;
 • Je zult een rijk netwerk aangereikt krijgen;
 • Het betreft in eerste instantie een contract voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband;
 • Je komt in schaal 12 terecht, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • Verder bieden wij een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de Cao Werken voor waterschappen, flexibele werktijden, een individueel keuzebudget van 21% van het maandsalaris.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN

De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van dijken, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 75 mensen met een passie voor vernieuwen en verbeteren.

De organisatie wordt aangestuurd door één directeur en 4 programmaleiders en een hoofd bedrijfsvoering. Het werk van de Unie van Waterschappen is verdeeld over vijf programma’s/werkvelden:

 • Waterbeleid;
 • Innovatie, Duurzaamheid en Internationaal;
 • Moderne Overheid;
 • Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken;
 • (interne) Bedrijfsvoering.

PROCEDURE

Voor meer informatie over de inhoud van functie kun je contact opnemen met Marianne Krug, programmaleider moderne overheid, via 06-51749009.

Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 30 september 2021 een motivatie en CV te sturen.

De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 6 oktober.

Unie van Waterschappen

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Dienstverband