Subscribe for the sustainable newsletter that will pop-up every week in your inbox full with sustainable jobs and sustainable (work)tips! (Dutch only)

Subscribe now

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Vacature: Specialist energiesysteem en energie-infrastructuur

Utrecht/Den Haag

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector.

De energietransitie zit in een tempoversnelling, er liggen echter nog grote uitdagingen voor ons. Met name op het niveau van het energiesysteem en de bijbehorende infrastructuur zijn veel vraagstukken: Hoe zorgen we voor structurele verduurzaming en een uitstootvrije economie in 2050? Hoe zorgen we dat vraag, aanbod en infrastructuur matchen en dat het samenspel van ‘elektronen’ en ‘moleculen’ klopt? Op welke manier kunnen we de huidige netcongestieproblemen én de ontwikkelopgave voor de lange termijn het hoofd bieden, en wat is een goede mix tussen netverzwaring, slimmer gebruik van het net en innovaties die het net ontlasten?

De specialist energiesysteem gaat op een resultaatgerichte manier aan de slag met deze taken:

  • het vormen en uitbouwen van de visie van de NVDE op de genoemde grote vraagstukken en de vertaling daarvan naar concrete acties en initiatieven, in samenwerking met collega’s
  • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die meerdere sectoren raken, bijvoorbeeld voor combinaties van vraag en aanbod, voor opslag van elektriciteit of warmte of het benutten van slimme laadinfrastructuur
  • inzet voor beleidsinstrumenten en nieuwe (economische) stimulans voor de transitie
  • eerste vertegenwoordiger van de NVDE voor het Programma Energiehoofdstructuur, het Nationaal Plan Energiesysteem en het Nationaal Actieprogramma Netcongestie
  • meedoen, opzetten en leiden van projecten en adviseren van directie en bestuur
  • deelname aan of secretarisfunctie bij overlegstructuren over energiesysteem en systeemintegratie
  • de NVDE extern vertegenwoordigen bij o.a. paneldiscussies en webinars gericht op een publiek van professionals/experts

Profiel: academisch werk- en denkniveau, meer dan 5 jaar werkervaring in duurzaamheid, wetenschap en/of de energiesector. Je bent iemand met kennis van zaken over duurzaamheid, energiebeleid en economie en hebt een gedegen kennisbasis met een stevig profiel in de energiewereld. Daarbij schrik je niet terug voor cijfers en grafieken en de uitwerking van concrete beleidsinstrumenten. Je bent in staat om bij te dragen aan versteviging van het profiel van de NVDE in contact met beleidsmakers en professionals. Je bent sterk in communicatie en samenwerking. Je bent gemotiveerd om de energietransitie te versnellen.

Je komt te werken in een ambitieus, gemotiveerd en enthousiast team met 15 collega’s, met wie je veel direct samenwerkt. Daarin krijgt je veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor gerichte projecten. Ook heb je veel interactie met de leden van de NVDE, met partnerorganisaties in ons netwerk, en niet te vergeten met de overheid en het maatschappelijk middenveld. Zo bouw je een netwerk op van professionals in de energietransitie en zit je dagelijks midden in de politieke dynamiek van de energietransitie, wat je werk erg afwisselend maakt.

De NVDE is gevestigd in Utrecht, met daarnaast een kantoor in Den Haag. Aantal werkdagen per week: in overleg. Solliciteer via de 'Solliciteer nu' button hieronder. Reacties graag uiterlijk op 25 februari 2024.

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Company Profile 1 job

Job details

Employment

Job category (more options possible)

Function Category (more options possible)