Subscribe for the sustainable newsletter that will pop-up twice per month in your inbox full with sustainable jobs and sustainable (work)tips! (Dutch only)

Click here

TKI Urban Energy

Projectleider kansen & knelpunten verduurzaming bedrijventerreinen

Utrecht

In Nederland is de transitie naar een duurzame economie in volle gang. In het kader van de energietransitie moeten gemeenten plannen maken wanneer welke wijk van het aardgas af zal gaan. En er zijn enorm veel bewonersinitiatieven. Maar hoe zit het met de bedrijventerreinen? Op veel bedrijventerreinen is nog niet veel te zien van een transitie. TKI Urban Energy heeft een nieuw programma om de verduurzaming op bedrijventerreinen aan te jagen: PVB Nederland. En voor dit programma zijn we op zoek naar een bevlogen senior projectmedewerker kansen en knelpunten.

De context

Het doel van PVB Nederland is om impact te maken op bedrijventerreinen door (collectieve) verduurzamingsprojecten te faciliteren via het opzetten van lokaal organiserend vermogen. Dit is de taak van zogenoemde aanjagers. Om deze aanjagers te ondersteunen wordt een landelijke organisatie ingericht, PVB Nederland. PVB Nederland voorziet de aanjaagteams van training, tools, netwerk en communicatie.

Onderdeel van het takenpakket van PVB Nederland is het inventariseren van kansen en knelpunten waar bedrijventerreinen in het proces van het starten van (collectieve) verduurzamingsprojecten tegenaanlopen. Het ophalen hiervan doen we enerzijds door intensief contact met mensen die actief zijn op bedrijventerreinen en anderzijds door het actief analyseren van mogelijke kansen en toekomstige knelpunten. De geïdentificeerde kansen en knelpunten komen bij ons op de backlog terecht. Vervolgens gaat het team aan de slag om kansen te verzilveren en knelpunten op te lossen. We realiseren deze oplossingen niet zelf, maar stellen vooral relevante partijen in staat om dit te doen. Hiervoor werken we intensief samen met ministeries, provincies, communities of practice, en andere stakeholders.

De backlog is openbaar en de samenwerking is open zodat alle partijen die mee willen werken aan resultaten welkom zijn en ook iedereen de voortgang kan zien. Elk half jaar wordt een update van de stand van zaken gedeeld in een bijeenkomst met de achterban van PVB Nederland. De backlog wordt op een website gepubliceerd en de thema's die uit het backlog door het programma opgepakt worden zijn transparant en open toegankelijk.

De functie

We zoeken een projectleider kansen & knelpunten voor 16-20 uur per week. In de tabel hieronder vind je een schets van de functie.

Hoofdtaken

 • Kansen en knelpunten tijdig signaleren, analyseren, adresseren en meewerken aan mogelijke oplossingen.
 • Initiëren van het netwerk rondom PVB Nederland om kansen te verzilveren en knelpunten op te lossen.
 • Het opzetten/benutten van Communities of Practice tussen verschillende actoren in het veld ten einde samen te leren over kansen en oplossingen voor knelpunten te realiseren.
 • Agenderen (nationale en regionale) beleidsimplicaties van kansen en knelpunten.
 • De relatie onderhouden met het team van TKI Urban Energy om kansrijke innovaties te identificeren en vervolgens te communiceren naar de achterban.

Neventaken

 • Inhoudelijke webinars organiseren over verduurzaming op bedrijventerreinen.
 • Relevante congressen voor PVB Nederland bezoeken.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen dat de door PVB Nederland geïdentificeerde kansen benut worden en knelpunten opgelost worden.
 • Opzetten van Communities of Practice rondom geïdentificeerde kansen/ knelpunten.
 • Informeren van de PVB Nederland achterban over kansen en knelpunten m.b.t. de verduurzaming van bedrijventerreinen door het bijwonen van relevante congressen en het organiseren van inhoudelijke webinars.
 • Informeren van de PVB Nederland achterban over kansrijke innovaties.

Gevraagde kennis &  competenties

 • Sterk netwerk binnen toonaangevende sectoractoren en het vakgebied
 • Brede kennisbasis rond verduurzaming van de bedrijventerreinen in het algemeen en de uitdagingen rondom energietransitie, circulariteit en natuurinclusiviteit in het bijzonder
 • Een brede denker en onderzoeker die over voldoende innovatief vermogen bezit om oplossingen te zien die versnelling realiseren.
 • Ervaring met vertalen van kansen en knelpunten naar nieuwe werkwijzes en beleidsimplicaties
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Gericht op continue leren en het uitdragen daarvan

Wat bieden we?

Je komt in dienst bij TKI Urban Energy. Voor deze functie gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden en salaris, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Verder biedt TKI Urban Energy een gezellig, hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. We wisselen werk op kantoor en thuiswerk af. Lunchen doen we vaak samen, iedere laatste donderdag van de maand wordt er samen geborreld en regelmatig organiseren wij leuke uitjes zoals een avondje padellen, jeu de boulen, of een pubquiz.

Over de organisatie

TKI Urban Energy helpt innovatieve partijen die zich inzetten voor de energietransitie, verder. Bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen en ze te helpen bij het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden. Of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Urban Energy kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons publiek, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers die hier hun voordeel mee kunnen doen.

Procedureel

Je kunt je sollicitatie uiterlijk vrijdag 2 december sturen naar solliciteren@tki-urbanenergy.nl. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Richard Kleefman, programmamanager van PVB Nederland).

De gesprekken vinden eind van dit jaar plaats op ons kantoor in Utrecht. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure en hopen dat we onze nieuwe collega in het nieuwe jaar kunnen verwelkomen.

Job details

Work region

Function Category