9 jul. 2024, 11:34

Keti Koti: Viering van vrijheid en verbondenheid

Keti Koti: Viering van vrijheid en verbondenheid

Wat is Keti Koti?

Keti Koti, wat "Gebroken Ketenen" betekent in het Surinaams, is een belangrijke feestdag die jaarlijks op 1 juli wordt gevierd. Deze dag markeert de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863. Het is een moment van reflectie, herdenking en viering van vrijheid en gelijkheid.

Op 1 juli herdenken we niet alleen de geschiedenis van slavernij, maar vieren we ook de culturele rijkdom en de bijdrage van de Afro-Surinaamse gemeenschap aan de Nederlandse samenleving. Het is een dag van herdenking en bezinning, maar ook van feestelijke activiteiten, muziek, dans en lekker eten.

Keti Koti wordt groots gevierd met verschillende evenementen door het hele land. In Amsterdam vond de traditionele Keti Koti Parade plaats, gevolgd door een officiële herdenkingsceremonie in het Oosterpark. Er waren toespraken, kransleggingen en optredens van diverse artiesten die de rijke cultuur en geschiedenis van de Afro-Surinaamse gemeenschap eerden.

In Rotterdam wordt jaarlijks een grote Keti Koti-festival georganiseerd, met optredens, lezingen, workshops en culinaire hoogtepunten die de diversiteit en rijke cultuur van de Afro-Surinaamse gemeenschap belichten. Den Haag biedt een vergelijkbare ervaring met verschillende activiteiten, waaronder educatieve sessies over de geschiedenis van slavernij en het belang van herdenking.

In Utrecht en Groningen worden ook speciale bijeenkomsten georganiseerd, vaak met een mix van ceremoniële herdenkingen, culturele optredens en gemeenschapsactiviteiten. Deze evenementen zijn niet alleen bedoeld om te herdenken, maar ook om bewustwording te vergroten over de impact van slavernij en de noodzaak van voortdurende solidariteit en inclusie in de samenleving.

Keti Koti verenigt mensen van verschillende achtergronden in een gezamenlijke viering van vrijheid, rechtvaardigheid en culturele erfenis, waarbij de nadruk ligt op het verleden begrijpen en de toekomst vormgeven in een geest van verzoening en respect.

Waarom is Keti Koti zo belangrijk?

Keti Koti is een cruciale dag voor de Nederlandse samenleving omdat het mensen herinnert aan een donkere periode in de geschiedenis en de strijd voor vrijheid en gelijkheid. Het is een gelegenheid om de offers en veerkracht van de tot slaaf gemaakte mensen te herdenken en hun bijdrage aan de Nederlandse en Surinaamse cultuur te erkennen. Deze herdenking helpt mensen te begrijpen hoe de geschiedenis van slavernij nog steeds invloed heeft op de hedendaagse samenleving en benadrukt het belang van inclusie en gelijke kansen voor iedereen. Naast de viering van vrijheid en verbondenheid op Keti Koti, zijn moderne initiatieven zoals "Let’s play equal" en de inspanningen van Tony's Chocolonely essentieel voor het voortzetten van de strijd voor gelijkheid. "Let’s play equal" bevordert diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer door bewustwording te creëren over rechtvaardigheid en ongelijkheid, wat nauw verbonden is met de erfenis van Keti Koti. Tony's Chocolonely zet zich actief in voor 100% slaafvrije chocolade en pleit voor een rechtvaardige samenleving, wat aansluit bij de oproep tot inclusie en gelijke kansen die centraal staat op deze belangrijke dag.

Tony's Chocolonely: Streven naar een nationale herdenkingsdag

Tony's Chocolonely, bekend om hun streven naar 100% slaafvrije chocolade, zet zich actief in voor bewustwording rondom Keti Koti. Ze wijzen op de voortdurende ongelijkheid in de wereld, zoals in de cacaoketen en institutioneel racisme, die hun oorsprong vinden in ons koloniale verleden. Tony's Chocolonely gaat verder dan alleen chocoladeproductie; ze zijn ook een voorstander van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen.

Vier jaar geleden heeft Tony's Chocolonely besloten van 1 juli een vrije dag te maken voor al hun medewerkers, als erkenning van deze historische dag. Wat begon als een interne actie bij Tony's Chocolonely heeft geleid tot een groeiende beweging onder bedrijven. Meer dan 300 organisaties hebben zich aangesloten bij hun campagne om van 1 juli een nationaal erkende vrije dag te maken. Dit initiatief benadrukt niet alleen het belang van herdenken en reflecteren op ons verleden, maar ook van actie ondernemen voor een rechtvaardiger toekomst.

Let’s play equal: Bordspel voor het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit

Naast de viering van vrijheid en verbondenheid op Keti Koti, zijn er ook initiatieven zoals "Let’s play equal". Dit spel is speciaal ontworpen om diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid op de werkvloer te bevorderen. Het nodigt deelnemers uit om na te denken over rechtvaardigheid en ongelijkheid, en moedigt aan tot open gesprekken over deze belangrijke onderwerpen. Deze focus op initiatieven zoals "Let’s play equal" benadrukt hoe zij bijdragen aan het bevorderen van gelijkheid en inclusie, wat goed past binnen het bredere kader van Keti Koti als een tijd voor reflectie en vooruitgang naar een rechtvaardigere samenleving. Wil je meer leren over Let’s play equal lees hier de blog: Let’s play equal - Het bordspel over diversiteit en inclusiviteit

Naar een rechtvaardige toekomst

Keti Koti is een moment om stil te staan bij het verleden, maar ook om vooruit te kijken en te werken aan een toekomst waarin iedereen gelijk is en zich vrij kan voelen. Op deze belangrijke dag vieren we niet alleen de afschaffing van slavernij, maar ook de kracht en veerkracht van de Afro-Surinaamse gemeenschap. Door evenementen zoals de Keti Koti Parade, festivals en educatieve sessies in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, verenigen we ons in een gezamenlijke erkenning van vrijheid, rechtvaardigheid en culturele erfenis.

Laten we blijven streven naar een inclusievere samenleving, niet alleen op Keti Koti, maar elke dag van het jaar. Door te leren van het verleden en actief te werken aan een rechtvaardigere toekomst, kunnen we de waarden van vrijheid en verbondenheid omzetten in tastbare vooruitgang voor iedereen.

Vond je deze blog interessant? Wellicht is een van deze blogs ook leuk om te lezen: