26 okt. 2023, 16:27

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wet: Wat Ondernemers Moeten Weten

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wet: Wat Ondernemers Moeten Weten

De aandacht voor duurzaamheid groeit gestaag binnen de zakelijke wereld. Bedrijven worden steeds vaker beoordeeld op hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit kader is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een cruciale wetgeving die gevolgen kan hebben voor ondernemingen in de Europese Unie (EU). In deze blogpost zullen we de CSRD-wetgeving nader bekijken: wat het inhoudt, wanneer het van kracht wordt en welke acties ondernemers moeten ondernemen.

Wat houdt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in?

De CSRD is een Europese wetgeving met als doel meer transparantie te creëren rondom duurzaamheidsinformatie binnen bedrijven. De CSRD-wetgeving verplicht een grote groep bedrijven te rapporteren over het duurzaamheidsbeleid en de prestaties rondom sustainability

Deze wetgeving sluit aan bij de groeiende nadruk op duurzaamheid, klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wanneer wordt de CSRD van kracht?

De CSRD-wetgeving wordt naar verwachting van kracht in 2024. Deze invoering zal een overgangsperiode omvatten, zodat bedrijven de tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe rapportageverplichtingen. Het is essentieel dat bedrijven zich bewust zijn van de invoeringsdatum en tijdig stappen ondernemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Wat moeten ondernemers doen?

Als ondernemer, met name als je een beursgenoteerd bedrijf of een grote niet-beursgenoteerde ondernemingmet meer dan 500 werknemers in de EU bent, dan wordt je verplicht om uitgebreide duurzaamheidsrapporten te maken en openbaar te maken. Hier zijn een aantal praktische gevolgen van de wetgeving:

Verplichte Rapportage

Onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn bedrijven wettelijk verplicht om over een breed scala aan duurzaamheidskwesties te rapporteren. Dit omvat onderwerpen zoals milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid, mensenrechten, diversiteit, governance en inspanningen tegen corruptie. Het doel van deze verplichte rapportage is om de transparantie en verantwoording van bedrijven te vergroten, zowel naar investeerders als naar de samenleving.

Gedetailleerde Informatie

Bedrijven moeten gedetailleerde informatie verstrekken over hun duurzaamheidsstrategieën, prestaties en de impact van hun activiteiten op belanghebbenden. Dit gaat verder dan alleen financiële gegevens en omvat ook kwalitatieve informatie. Bedrijven worden aangemoedigd om inzicht te geven in hoe zij duurzaamheid integreren in hun bedrijfsmodel en hoe zij bijdragen aan maatschappelijke en milieudoelen.

Verplichte Assurance

Een belangrijk aspect van de CSRD is de verplichting voor bedrijven om externe controle (assurance) te laten uitvoeren op de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Dit is bedoeld om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de rapporten te waarborgen. Assurance door onafhankelijke partijen verhoogt het vertrouwen van investeerders en andere stakeholders in de gerapporteerde gegevens.

Materialiteitsbeoordeling

Bedrijven moeten een materialiteitsbeoordeling uitvoeren om vast te stellen welke duurzaamheidskwesties van cruciaal belang zijn voor hun organisatie en voor hun stakeholders. Dit helpt bedrijven zich te concentreren op de meest relevante aspecten van duurzaamheid en voorkomt overmatige rapportagelast.

Openbaarmaking in Jaarverslagen

Duurzaamheidsinformatie moet worden opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit betekent dat het toegankelijk is voor beleggers en het bredere publiek. De integratie van duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag onderstreept het belang van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en prestaties.

Digitale Rapportage

Rapportage moet digitaal en in een machineleesbaar formaat worden ingediend. Dit maakt het gemakkelijker om gegevens te analyseren en te vergelijken. Het gebruik van gestandaardiseerde digitale formaten vergemakkelijkt de toegang tot duurzaamheidsinformatie en draagt bij aan een efficiënte beoordeling door zowel investeerders als toezichthouders.

Het is belangrijk op te merken dat zelfs als jouw bedrijf niet direct onder de CSRD valt, de groeiende aandacht voor duurzaamheid en ESG (Environmental, Social, and Governance) betekent dat steeds meer bedrijven vrijwillig rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Het kan strategisch zinvol zijn om duurzaamheid te omarmen als een onderdeel van jouw bedrijfsstrategie.

Kortom, de CSRD is een belangrijke ontwikkeling in duurzaamheidsrapportage voor bedrijven in de EU. Ondernemers moeten op de hoogte zijn van deze wetgeving, de vereisten begrijpen en tijdig actie ondernemen om te voldoen aan de nieuwe rapportageverplichtingen. Het kan ook strategisch gunstig zijn om duurzaamheid te integreren in jouw bedrijfsstrategie, zelfs als je niet direct onder de CSRD valt.

Meer lezen? MVO Nederland heeft er ook een artikel over geschreven. 

Meer weten over de aanpak van het CSRD of hulp nodig bij het maken? Kijk dan op KPMG om jouw duurzaamheidsrapportage te verbeteren.

Bronvermelding:

Staffing Force Nederland op Linkedin

Vond je deze blog interessant? Misschien is deze blog dan ook wat voor je: