18 okt. 2023, 16:53

CBS Cijfers: 82% van Bedrijven Zet Duurzaamheid op de Agenda

CBS Cijfers: 82% van Bedrijven Zet Duurzaamheid op de Agenda

De wereld om ons heen verandert snel, en bedrijven over de hele wereld worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid te nemen en duurzamer te opereren. Het goede nieuws is dat veel bedrijven deze oproep serieus nemen. Recentelijk vrijgegeven cijfers van het CBS laten zien dat een groeiend aantal bedrijven zich toewijdt aan duurzaamheid. In deze blogpost leggen we je uit wat deze cijfers zijn en bespreken we de trends die de toekomst van duurzaam ondernemen in Nederland vormgeven.

82 procent van de bedrijven zet stappen richting duurzaamheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs gegevens vrijgegeven die laten zien dat maar liefst 82 procent van de Nederlandse bedrijven in 2023 stappen heeft ondernomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit cijfer toont een positieve trend, aangezien vorig jaar 79 procent van de bedrijven zich bezighield met duurzaamheid. Deze gegevens zijn verzameld via de conjunctuurenquête, die in september 2023 is uitgevoerd onder bedrijven in diverse sectoren, waaronder de industrie, auto- en detailhandel, en de dienstverlening.

Diverse aanpakken voor duurzaamheid

De gegevens onthullen ook dat bedrijven verschillende benaderingen kiezen om duurzaamheid te bevorderen. Bijna 23 procent van de bedrijven heeft vooral gewerkt aan duurzaamheid op het gebied van energie, terwijl 15 procent zich richtte op circulaire economie, en 8 procent probeerde de uitstoot te verminderen. Opvallend is dat bijna 36 procent van de bedrijven een combinatie van maatregelen heeft genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. Helaas heeft bijna 18 procent van de bedrijven dit jaar nog geen stappen gezet in de richting van verduurzaming.

Grootbedrijven leiden de weg in duurzaamheid

Nog een opvallend gegeven is dat het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) vaker hun bedrijfsvoering als grotendeels duurzaam beoordeelt. Bijna 35 procent van de bedrijven in deze categorie beschouwt hun bedrijfsvoering als grotendeels of helemaal duurzaam. In vergelijking daarmee geeft bijna de helft van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf aan dat hun bedrijf deels duurzaam werkt, en 15 procent zegt dat hun bedrijf slechts in kleine mate duurzaam is.

Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers niet betekenen dat alle economische activiteiten even duurzaam zijn. Bedrijven beoordelen hun prestaties eerder aan de hand van normen, collegabedrijven of de verduurzamingsmogelijkheden binnen hun eigen bedrijfstak dan dat zij zich vergelijken met andere (duurzamere) bedrijfstakken.

Uitdagingen en kansen voor duurzaamheid

Hoewel het bemoedigend is om te zien dat bedrijven in Nederland hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid vergroten, zijn er nog steeds uitdagingen te overwinnen. Een kwart van de ondernemers geeft aan dat de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering is bij het verduurzamen van hun bedrijf. Ruim 14 procent noemt een tekort aan financiële middelen als een belangrijke hindernis, en een iets kleinere groep van 11 procent ziet te weinig voordelen in duurzaamheid. Aan de andere kant ervaart bijna 32 procent van de bedrijven geen belemmeringen bij het verduurzamen.

De weg naar een duurzamere toekomst

Deze cijfers laten zien dat duurzaamheid steeds meer centraal staat in de bedrijfsvoering in Nederland. Bedrijven zetten stappen om hun impact op het milieu te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hoewel er nog uitdagingen zijn, is het bemoedigend om te zien dat de trend naar duurzaamheid in de bedrijfswereld blijft groeien. Dit is een positief teken voor de toekomst en biedt hoop op een meer duurzame en verantwoorde economie.

Wil jouw bedrijf nog verder verduurzamen? Plaats vandaag nog vacatures op Greenjobs.nl en vind toegewijde professionals die jouw duurzaamheidsdoelen delen. Samen kunnen we een verschil maken in de wereld van morgen.


Bron: CBS

Vond je deze blog interessant? Misschien is deze blog dan ook wat voor je: