Subscribe for our monthly sustainable newsletter (Dutch only)

Click here

Windunie

Medior Projectleider

Utrecht
Published: ongeveer 1 maand geleden

Windunie is een coöperatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen, investeren in en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en de omgeving. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Windunie zet zich in voor maximaal lokaal eigendom.

Wat houdt de functie in?
Je maakt onderdeel uit van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie. Dit team werkt nauw samen met de afdeling ‘Investeren’ en staat dicht bij de initiatiefnemers van duurzame energieprojecten. Je bent verantwoordelijk voor middelgrote en grote projecten. Je wordt daarbij ondersteund door projectmedewerkers en specialisten.

Je bent mede verantwoordelijk voor onze Windunie-uitstraling en de kwaliteit van onze dienstverlening. Initiatiefnemers en opdrachtgevers zijn agrariërs en/of burgers in lokale duurzame energie-communities met wie je nauwe contacten onderhoudt en voorziet van advies.

Je onderhoudt in je projecten contacten met overheden over strategie en planologische procedures, je stuurt adviesbureaus aan, overlegt met omwonenden die in de buurt van een project wonen maar ook met leveranciers van windturbines en dienstverleners. Je bent je bewust van de grote maatschappelijke impact van windenergieprojecten voor omwonenden van projecten.

Tot de werkzaamheden van de projectleider behoren:

 • Opstellen van een plan van aanpak;
 • Bewaken van de uitvoering van het project binnen de daarover afgesproken kaders;
 • Sturen op tijd, kwaliteit, financiën en risico’s;
 • Aansturen van het projectteam en adviesbureaus voor het opstellen van haalbaarheidsplannen, windstudies, het milieueffectrapport, het communicatieplan, business cases, grondcontracten en inkoop turbines;
 • Samenwerken met overheden aan de ruimtelijke inpassing en besluitvorming.

Wat vragen we van je?
Als medior projectleider vertegenwoordig je Windunie bij de projectorganisatie, bij overheden en bij de omgeving. Die verantwoordelijkheid draag je met verve, doordat je de belangen weet af te wegen en de waarden van Windunie kent en uitdraagt. Je bent een positieve en enthousiaste teamspeler met een goed ontwikkeld vermogen om situationeel te kunnen communiceren. Verder beschik je over doorzettingsvermogen, kun je goed omgaan met tegenslagen en weet je succes te vieren. Je bent klantgericht en je kunt de grote lijn vasthouden zonder details of informele signalen te negeren. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en praat net zo makkelijk met een hoge ambtenaar of bestuurder als met onze coöperatieleden of bezorgde bewoners.

Met je stevige persoonlijkheid ben je in staat op directieniveau te adviseren en te overtuigen, maar je staat altijd open voor andere zienswijzen en kunt daarnaar handelen als dat moet. Natuurlijk werk je graag mee aan de transitie naar duurzame energie en ga je flexibel met je werktijden gezien onze leden vaak ’s avonds vergaderen.

Onze ideale kandidaat brengt daarnaast mee:

 • Academische opleiding in planologische, geografische, bedrijfs- of bestuurskundige richting;
 • 3 tot 10 jaar ervaring met complexe multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte;
 • Vertrouwd met de formele besluitvormingsprocedures, zoals: milieueffectrapportages, projectbesluiten, rijkscoördinatie-regeling, omgevingswet en planologische procedures;
 • Kennis van publiekscommunicatie en projectwoordvoering;
 • Ervaring met werken voor of met de overheid;
 • Aantoonbare affiniteit met duurzame (wind-)energieprojecten;
 • Eigen vervoer.

Wat bieden wij?

We bieden je een zeer afwisselende baan bij een professionele organisatie met een sterke groeiambitie, die een belangrijke rol speelt in de dynamische wereld van duurzame energie (zon, wind en opslag). Je werkt online of op ons kantoor in Utrecht met een hecht team van 60 betrokken en gedreven professionals met een breed scala aan expertise- en ervaringsniveaus. We bieden een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals variabele beloning, 27 vakantiedagen, laptop en telefoon. Daarbij bieden we volop kansen je professioneel te ontwikkelen en veel vrijheid in het organiseren van je eigen werk.

Daarnaast betekent werken bij Windunie:

 • Vertrouwen in je verantwoordelijkheidsgevoel. Dit vertaalt zich naar vrijheid om je werk te doen zoals jou dat goed dunkt;
 • Een enthousiast en hecht team met een gemiddelde leeftijd van 39 lentes;
 • Korting op je energie rekening met een familietarief
 • Leuke (online) kantoorborrels en gezellige sfeer onder elkaar.

Reageren:
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Joyce Jansen via 030-75 33 100. Stuur je CV en motivatie naar o.v.v. vacature ‘Medior projectleider’ via de 'Solliciteer nu' button hieronder of mail naar recruitment@windunie.nl. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. www.windunie.nl


Windunie en haar dochtermaatschappijen beschermen de persoonsgegevens die aan Windunie worden verstrekt. Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij je privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Graag maken we je erop attent dat uitsluitend voor recruitment-doeleinden ook een selecte groep van medewerkers binnen Windunie toegang heeft tot de door jou ten behoeve van je sollicitatie ter beschikking gestelde gegevens. Deze gegevens worden gedurende de periode van de werving van de vacature en tot maximaal 6 maanden daarna, door Windunie in haar administratie bewaard en zullen op eerste verzoek van de sollicitant worden verwijderd. Door te reageren op een op vacature stem je automatisch in met deze gegevensverwerking.