Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Gemeente Venlo

Adviseur Bodem

Venlo
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden
Solliciteer nu
Het Team Bouwen en Milieu is op zoek naar een:

Adviseur Bodem
Venlo, fulltime
Vacaturenummer BM-20-01

De organisatie
De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien.

De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

Team Bouwen en Milieu
Het team Bouwen en Milieu bestaat uit ruim 50 medewerkers en is verdeeld over vier clusters.

De twee hoofddoelstellingen van het team Bouwen en Milieu zijn:
 • Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren voor huidige en toekomstige inwoners.
 • De kwaliteit van de leefomgeving (aspecten bodem, lucht, geluid, externe veiligheid) in stand houden en waar mogelijk verbeteren.

Samen met de inwoners en bedrijven van gemeente Venlo werkt het team Bouwen en Milieu aan een mooier, veiliger en duurzamer Venlo. Dit doen zij vanuit de rol van dienstverlener door:
 • te luisteren naar de behoefte van de klanten en over de voortgang van het proces en de gemaakte afwegingen te communiceren;
 • rekening te houden met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving met specifieke aandacht voor fysieke veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en gezondheid;
 • meer ruimte te bieden waar het kan en duidelijk regels te stellen waar het moet;
 • de verschillende belangen integraal af te wegen bij (omgevings)vergunning-aanvragen, meldingen en ruimtelijke plannen;
 • het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen, meldingen en verzoeken conform de wettelijke termijnen.

Het team verzorgt o.a. de coördinatie en afhandeling van reguliere en complexe vergunningaanvragen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de ruimtelijke vergunningverlening. In het team is inhoudelijke expertise op het vlak van ruimtelijke ordening en bouw- en milieuregelgeving ondergebracht.

De Adviseur Bodem:
 • adviseert zelfstandig over bodemverontreiniging en -sanering bij ruimtelijke fysieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van gemeentelijke projecten zoals de herinrichting van de openbare ruimte of in het kader van vergunningsprocedures (WABO en/of Wbb);
 • voert over voorgaande intern en extern overleg;
 • neemt deel aan interne en externe overleg- en projectgroepen en levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en de werkprocessen;
 • participeert in het bijhouden en binnen de gemeente implementeren van nieuw (uitvoerings-)beleid;
 • participeert in het binnen de gemeente implementeren van de bodemtaken onder de Omgevingswet;
 • bereidt voor, stelt prioriteiten, controleert en ziet toe op de voortgang van zijn/haar werkzaamheden en stemt dit af met de coördinator van het cluster.

Kennis en vaardigheden
Je beschikt over:
 • een hbo-werk- en -denkniveau;
 • minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring, onder meer met het uitzetten, begeleiden en toetsen van bodemonderzoeken (milieu- en civieltechnisch) en bodemsaneringen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van de Wet bodembescherming en bodemonderzoeken;
 • vaardigheid in het adviseren en het organiseren en voeren van overleggen;
 • bij voorkeur kennis van het beheer en (strategisch) gebruiken / efficiënt benutten van bodeminformatiesystemen (met name Roxit iBis);
 • bij voorkeur werkervaring bij een provincie of gemeente.

Competenties
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste persoonlijkheid en teamspeler die het lef en het vermogen heeft om ook buiten het eigen vakgebied te denken en te handelen. Een flexibele, klant- en resultaatgerichte instelling is voorwaarde voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

De belangrijkste competenties voor de invulling van deze functie zijn:
 • Plannen en organiseren: Doelen, resultaten en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken. Zo nodig procedures ontwikkelen voor de uitvoering daarvan.
 • Vakmanschap: Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Vanuit een intrinsieke motivatie zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied.
 • Verantwoordelijkheid: Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega’s en de organisatie.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Klantgerichtheid: De wensen en behoefte van de (interne en externe) klant onderzoeken en hiernaar handelen, zonder het eigen zakelijk belang te kort te doen.
 • Omgevingsbewustzijn: Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

Wij bieden
 • Salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 4.406,- bruto per maand (functieschaal 10), bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuzebudget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Flexibele werktijden.
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg met teamleider).
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.

Solliciteren
Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via het online sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BM-20-01. Reageren kan tot en met 14 juni. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 en 18 juni.

Contact informatie
Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Ymke Michels, teamleider Bouwen en Milieu, via telefoonnummer 077-3596110. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Alfred Swint, HR-Adviseur, via telefoonnummer 06-53525395.

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer nu

Vacature details

Werkregio

Dienstverband