Buitenklank zet de toon voor de toekomst!

Meer over Bureau Buitenklank als werkgever

Bureau Buitenklank is een adviesbureau gericht op ruimtelijke transities. Met een integrale aanpak werken we aan een toekomstbestendig Nederland. We dagen mensen uit om de status quo te verleggen. We verbinden en werken aan vertrouwen. Samen maken we onze omgeving mooier en duurzamer.

Welke positieve impact maakt Bureau Buitenklank?

Thema’s waar wij klank aan geven: transitie landelijk gebied, voedsel, bodem en water, energietransitie, landbouw, circulaire economie, sociaal economische impact, klimaat, natuur, brede welvaart, duurzame gebiedsontwikkeling, regionale samenwerking. Complex? Ja! Maar juist in de samenhang ontstaan oplossingen.

Wat maakt het werken bij Bureau Buitenklank leuk?

Buitenklank is volop in ontwikkeling en wil werkgeverschap anders invullen. We zijn een open, platte en ondernemende community. We werken vanuit vertrouwen en via samensturing. We voelen ons samen ondernemers. Met elkaar nemen we de beslissingen die nodig zijn het bedrijf te laten floreren. Dit levert een hoge mate van betrokkenheid en vrijheid op.

Is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij Bureau Buitenklank?

Jezelf doorontwikkelen en van elkaar leren vinden we belangrijk. Zie je een gat in de markt of wil je een nieuwe kant op in je werk? We kijken samen hoe jij hier door gezamenlijk pionieren en ondernemerschap handen en voeten aan kunnen geven.

Vacatures bij Bureau Buitenklank vind je onderaan deze pagina!

Voordelen

Laptop
Reiskosten
Vakantiegeld
Onbeperkt Vakantiedagen
Borrels
Lunch
Anders

Bureau Buitenklank

Henrica van Erpweg 34 De Bilt

Bureau Buitenklank

Bunnikseweg 39, De Bilt