Subscribe for our monthly sustainable newsletter (Dutch only)

Click here

Active Health Group

(Senior) Accountmanager

Rotterdam

Introductie
Onze relaties kiezen voor een samenwerking met Active Health Group (AHG) omdat relaties zich intrinsiek aangetrokken voelen tot onze missie en visie op gezondheid en inzetbaarheid, tot ‘wie en wat wij zijn’. We zijn een adviesorganisatie in gezondheid en inzetbaarheid, tevens arbodienst. Wij staan voor ‘gezonde medewerkers in gezonde organisaties’. Als AHG wakkeren wij binnen onze dienstverlening, bij organisaties en het individu, een bewustzijn aan ten aanzien van (de waarde van) inzetbaarheid. Vanuit dat bewustzijn ontstaat er verandering, een transitie bij onze relaties en ook de medewerkers van die relaties, om daadwerkelijk te gaan werken aan inzetbaarheid. Binnen die wijze van samenwerking is inhoudelijk accountmanagement in onze visie van een onschatbare waarde. Om vanuit een (ontstaan van) bewustzijn een klant systemisch te faciliteren en te begeleiden op diens route naar het (door)ontwikkelen van inzetbaarheid. Zichtbaar, volg- en herkenbaar voor een ieder vanuit een heldere P(lan)-D(o)-C(heck)-A(ct) cyclus. Gecombineerd met een positieve grondhouding, vindingrijkheid, vasthoudend en doortastend, zonder belerend te worden. Ons inziens het werk van een vanuit gezondheid en inzetbaarheid vertrekkende Senior Accountmanager.

Ben jij degene die vanuit gezonde mensen in gezonde organisaties, (vak)kennis & kunde op inzetbaarheid, en daadwerkelijk ontrafelen, voelen van de behoefte van de klant, een klant daadwerkelijk op zijn of haar route op inzetbaarheid weet mee te nemen? Weet jij de beweging via een systemische benadering in gang te zetten en te monitoren, zonder dat dit onnatuurlijk overkomt? Ben je in staat om transitie te laten meanderen, soms een dam te zetten om daarna weer te laten stromen? Zie jij het als de ultieme uitdaging om de verbindende factor te zijn tussen de klant en AHG? Weet jij beleid mee helpen op te stellen en tegelijkertijd praktisch te vertalen en in te vullen, zodanig dat missie en visie en klantbelang elkaar naadloos vinden? Ben jij iemand die niet alleen kansen ziet, maar ze ook omzet in daden? Werk jij graag vanuit relatie en verbinding? Dan ben jij de Senior Accountmanager die waarde toevoegt voor onze relaties en voor AHG. Graag breiden we ons team Accountmanagers met jou uit.

Organisatie

Active Health Group is een adviesorganisatie in gezondheid die gecertificeerd is voor het Certificatieschema Arbodiensten, ISO 9001 kwaliteit, ISO 27001 informatiebeveiliging en B Corporation, en werkt volgens ISO 14001 milieumanagement.

Vanuit de visie ‘gezondheid is een waarde’ faciliteren wij op gezonde mensen in gezonde organisaties: een organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar strategische doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze visie op gezondheid en inzetbaarheid gaan organisatiecultuur en beleid, employability en preventie, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever voor duurzame inzetbaarheid.

Sinds 1996 hebben wij ervaring met zelfsturing, empowerment en gedragsbeïnvloeding van het individu binnen de verbindende context en cultuur van de organisatie. Door aan te sluiten bij iemands natuurlijke vermogens, is ieder individu zelf in staat om te (kunnen) kiezen voor gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid. Zo dragen wij bij aan een (duurzaam) inzetbaar en veerkrachtiger werkend Nederland.

Hierbij werken collega’s van verschillende onderdelen nauw met elkaar samen. Als nieuwe collega zal je deel uitmaken van een zelfsturend, enthousiast team dat zich inzet voor onze relaties.

Functie

Als Senior Accountmanager ben jij de verbindende schakel tussen relaties en AHG voor relaties met een omvang van 100 medewerkers en meer. Je bent verantwoordelijk voor de klantrelatie in volle omvang. Dat betekent onder meer dat je vanuit de context van de Arbowet en vanuit je brede inhoudelijke kennis op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid jouw relaties faciliteert op het terrein van gezondheid en inzetbaarheid;

- Je stuurt op de optimale verbinding tussen de klantbehoefte (extern) en de AHG professionals (intern), denkend vanuit en passend binnen de missie en visie van AHG;

- Je bent in staat de dienstverlening uit te breiden via retentie en cross-sell met behoud van een optimale klantrelatie. Je hanteert daarbij het principe van P(lan)-D(o)-C(heck)-A(ct);

- Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën en commerciële concepten op middellange- en lange termijn;

- Je handelt daarbij in alles met uitstekende communicatieve vaardigheid en overtuigingskracht. Daarmee ben je een relatie echt van meerwaarde;

- Door jou voelt een relatie zich oprecht benaderd en gezien. Tegelijkertijd zet je onze organisatie op de kaart en je levert een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van een relatie. Je doet dat op zo’n wijze dat Active Health Group door jou uitstraalt wie zij intrinsiek is.

Functie-eisen

De ideale nieuwe Senior Accountmanager:

• Handelt vanuit de visie ‘gezonde mensen in gezonde organisaties’ en weet deze via een systemische benadering en een schat aan ervaring te vertalen naar de praktijk;

• Beschikt over tenminste een afgeronde relevante HBO/WO-opleiding (op het terrein van Gezondheid/A&O/ Organisatiepsychologie/bBedrijfskunde gecombineerd met specialisatie gezondheid, etc). Ervaring in accountmanagement op het terrein van gezondheid & inzetbaarheid is een voorwaarde;

• Combineert (organisatie)sensitiviteit met resultaatgericht handelen. Is flexibel. Heeft overview en kan praktisch vertalen van denken naar doen;

• Beheerst de kracht van het woord, kan omdenken en weet daarin te overtuigen, combineert oprechtheid en tactisch handelen. Weet te boeien en te luisteren. Is vasthoudend;

• Heeft een gezond oog voor (commerciële) kansen, en weet die hands-on om te zetten in daden, passend bij de missie & visie van AHG.

• Is naast mondeling, ook schriftelijk zeer vaardig;

• Werkt planmatig en komt afspraken na;

• Is veerkrachtig en weet hoe regie te houden op eigen gezondheid en werk privé-balans.

Aanbod

Als nieuwe collega bieden wij jou:

• Een boeiende, uitdagende functie waar je al jouw kennis en kunde op het terrein van gezondheid en inzetbaarheid kwijt kunt.

• Een belangrijke rol binnen een enthousiast, zelfsturend team waar vanuit zorgvuldig doen en beheer het accountmanagement wordt vormgegeven. Waar tegelijkertijd de maatstaf is om vanuit geloof en passie voor gezondheid en inzetbaarheid, vanuit omdenken en tot de kern willen komen, bij te dragen aan de ontwikkeling van onze interne organisatie en die van onze relaties op het terrein van (kennis van) duurzame inzetbaarheid.

• Een fijne, moderne werkomgeving bij een landelijk werkende en groeiende middelgrote organisatie waar je zelf de regie op jouw gezondheid en geluk kunt pakken. Waar je met behulp van digitale mogelijkheden in staat wordt gesteld om vanuit ‘overal’ te werken, en - rekening houdend met COVID-19- zal worden gewerkt met ontmoetings- en terugkomdagen.

•Werktijden in overleg en voor gemiddeld 40 uur per week.

• Een arbeidsovereenkomst met Active Health Group die vanuit gelijkwaardigheid & wederkerigheid jouw inzetbaarheid faciliteert. Uitstekende voorwaarden horen daarbij.

Startdatum in overleg.

Als Active Health Group faciliteren wij een diversiteit aan mensen en organisaties bij het pakken van de regie op gezondheid, geluk en inzetbaarheid. Dat lukt het best als wij zelf een diverse, inclusieve organisatie zijn waar wordt samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid. Herken jij je in de gevraagde functie-eisen en wil je het gezonde verschil maken? Solliciteer dan bij ons via de button hieronder.

Inlichtingen

Wil je meer informatie? Stuur je vraag naar ons. Onze directie beantwoordt met plezier jouw vragen over deze vacature.

Job details

Work region

Employment