Subscribe for our monthly sustainable newsletter (Dutch only)

Click here

TKI Urban Energy

Innovatieanalist duurzame warmte- en koudetechniek

Utrecht
Published: 15 days ago

Innovatieanalist duurzame warmte en koude

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist met kennis over, en liefst enkele jaren werkervaring op het gebied van duurzame warmte- en koudetechnieken.

Wat ga je doen?

 • In nauwe samenwerking met de programmamanager verzamel, onderzoek, evalueer en verwerk je relevante informatie over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen rond jouw innovatiethema. Tevens ben je in staat ontwikkelingen in het vakgebied te duiden in heldere strategische opties.
 • Je spreekt met projectleiders en legt zo nodig projectbezoeken af, om zo goed op de hoogte te raken van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland, en spiegelt dit ook aan internationale ontwikkelingen.
 • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid worden binnen ons netwerk. Dat doe je bijvoorbeeld door het schrijven en delen van kennisdossiers of het organiseren van themabijeenkomsten.
 • Je levert scherpe analyses, overzichten van vorderingen in ons innovatieprogramma, en van de nog te slechten barrières. Dit doe je bijvoorbeeld door doorsnedes te maken van de afgeronde en lopende innovatieprojecten in een portfolioanalyse.
 • Je legt nieuwe contacten en benadert bedrijven om het innovatie-netwerk te leren kennen. Kennen van dit netwerk stelt je in staat om gericht en effectief bij te dragen aan het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en consortia.

Wie zoeken we?

 • Een professional met 2-5 jaar werkervaring of een starter met stevige stage- en afstudeerervaring in de energie/warmte/koude-sector.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met duurzame warmte. Een goed netwerk in de wereld van warmte en koude is natuurlijk een pré.
 • Je hebt een technische achtergrond (WO), bijvoorbeeld in de richting van Werktuigbouwkunde, Sustainable Energy Technology, of Natuurkunde.
 • Een initiatiefrijke persoonlijkheid, die enerzijds gewend is om in hoge mate van zelfstandigheid te werken, maar die bij de uitvoering van het werk wel de samenwerking met anderen zoekt. Je werkt in teamverband met de programmamanager duurzame warmte en koude en werkt nauw samen met de andere innovatieanalisten op de andere thema’s.
 • Goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Je vindt het leuk om bij verschillende thema’s de diepte in te gaan, zonder te verzanden in de complexiteit van een onderwerp.
 • Iemand die het leuk vindt om te netwerken en te verbinden met nieuwe personen en organisaties. Ons netwerk vormt de essentie van TKI Urban Energy, al onze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met dat netwerk.
 • Iemand die taalvaardig is. Je kunt opgedane kennis op een goede manier schriftelijk overbrengen, bijvoorbeeld kennisdossiers.
 • Iemand met gevoel voor politiek en stakeholdermanagement.

Wat bieden we?

Voor deze functie bieden we een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden, passend bij de werkervaring en leeftijd van de kandidaat. Je krijgt onder meer een NS kaart, telefoon, laptop en pensioen. Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

TKI Urban Energy is een gezellig en hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. Lunchen doen we samen in het bedrijfsrestaurant beneden, en iedere laatste donderdag van de maand wordt er samen geborreld.

Over de organisatie

TKI Urban Energy helpt innovatieve partijen die zich inzetten voor de energietransitie, verder. Bijvoorbeeld door ze met elkaar in contact te brengen en ze te helpen bij het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden. Of door ze de weg naar subsidiëring of andere vormen van financiering te wijzen. Ook maakt TKI Urban Energy kennisuitwisseling tussen deze partijen mogelijk. We zoeken actief naar de laatste ontwikkelingen op de thema’s die relevant zijn voor ons publiek, initiëren of faciliteren onderzoek naar onderwerpen waar nog te weinig informatie over beschikbaar is, en dragen deze kennis vervolgens uit naar ondernemers die hier hun voordeel mee kunnen doen.

TKI Urban Energy is een onderdeel van de Topsector Energie en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). We hebben geen commercieel belang en zijn dus onafhankelijk en objectief.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie sturen via onderstaande solliciteer nu-knop. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De procedure bestaat uit twee gesprekken en een eindronde met casepresentatie. Vanwege de beperkingen door het coronavirus zullen de eerste gesprekken waarschijnlijk digitaal plaatsvinden. Kandidaten die door gaan naar de laatste ronde, worden gevraagd een case voor te bereiden en presenteren. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.

==========================

Trefwoorden: energietransitie, duurzaamheid, analist, energiezuinig, duurzame opwekking, verduurzamen, innovatie en ontwikkeling, analyseren, stimuleren, advies, adviseren, onderzoeken, subsidie en financieren, woningen en gebouwen, gebouwde omgeving, aardgasvrij, gasloos, nul-op-de-meter (NOM), bijna energie neutrale gebouwen (BENG), energiezuinig koelen, vloerverwarming, afgiftesystemen, ventilatie, systeemoplossingen, ontlasten elektriciteitsnet, warmtepompen, warmtenetten, grootschalige thermische opslag in de ondergrond, geothermie, warmtebatterij, warmte opslag, warmteterugwinning (WTW), warmte uit riool / oppervlaktewater/ drinkwater, meerjarig missiegedreven innovatie programma (MMIP), klimaattafel gebouwde omgeving, Topsector Energie

==========================

Job details

Work region

Employment