Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Provincie Utrecht

Senior Ecoloog

Utrecht
€3,996 - €5,708 (Maand)
Solliciteer nu
Voor het domein Landelijke Leefomgeving, team Natuur en Landbouw (NEL) is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Senior Ecoloog
36-40 uur per week

Wil jij de balans bewaken tussen ecologische en economische belangen op terrein van het natuurbeleid, met een accent op het faunabeleid?

Wie zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Natuur en Landbouw (NEL) binnen het Domein LLO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor natuur- en landbouw. De provincie heeft haar ambities met betrekking tot de kerntaak natuur vastgelegd in de Natuurvisie provincie Utrecht en in onderliggende beleidskaders, realisatiestrategie en regelingen. Het natuurbeleid richt zich op het beschermen en realiseren van een robuust natuurnetwerk, het behouden en versterken van de biodiversiteit (natuur- en faunabeheer, soortbescherming en exotenbestrijding), houtopstandenbeleid, het mogelijk maken van duurzame beleving en benutting van natuur en de monitoring van dit alles. Het ontwikkelen, toepassen en handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van natuur en het sluiten van overeenkomsten en de naleving daarvan zijn hierbij van groot belang.

Informatie over de functie
Als senior ecoloog draag jij vanuit jouw deskundigheid als ecoloog bij aan het natuurbeleid van de provincie. Je doet dit van a tot z, en bent betrokken bij de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en monitoring. Een deel van dit natuurbeleid valt binnen het kader van de Omgevingswet.

Wat ga je doen?
We willen onze waardevolle natuur duurzaam behouden, maar het werken aan andere opgaven en onderwerpen ook mogelijk maken. Dit betekent dat je in jouw werk steeds een afweging maakt tussen deze verschillende belangen. Samen met de collega’s in jouw team werk je vanuit de juridische kaders aan beleidsvoorstellen en adviezen voor het oplossen van complexe ecologische vraagstukken in een maatschappelijke context. Jouw nadruk ligt hier op soortenbescherming, het faunabeleid en -beheer in het bijzonder.

Een greep uit jouw concrete werkzaamheden:
 • Je stelt op provinciaal en landelijk niveau beleidsnota’s op over biodiversiteit, en faunabeleid- en -beheer. Zoals bijvoorbeeld beleidsnota’s over wolven, grote hoefdieren of de implementatie van de Omgevingswet.
 • Je neemt namens de provincie deel in landelijke projecten en interprovinciale werkgroepen. Je werkt hier aan beleidsvoorstellen voor vraagstukken met gevolgen voor de volksgezondheid of grote economische belangen, zoals bijvoorbeeld de landelijke en provinciale ganzenaanpak.
 • Waar nodig coördineer jij de beleidsontwikkeling van samenwerkingspartners op het gebied van faunabeheer en -beleid, zoals bijvoorbeeld bij het beverprotocol bij de waterschappen.
 • Je denk mee over de verdere ontwikkeling van het juridisch instrumentarium (zoals verordeningen, beleidsregels, subsidies, overeenkomsten en kwalitatieve verplichtingen) op het gebied van soortenbescherming.
 • Om complexe vraagstukken beter op te kunnen lossen zet je gerichte onderzoeken op. Je evalueert het faunabeleid, en doet waar nodig nieuwe voorstellen ter verbetering. Je begeleidt in de uitvoering van jouw beleidsvoorstellen.
 • Je adviseert bestuurders op ecologisch gebied, en in het bijzonder over jouw specialiteit: faunabeleid en -beheer.
 • Waar nodig kunnen jouw collega’s rekenen op jouw ecologische adviezen over faunabeheer en -beleid, zoals bijvoorbeeld bij complexe vergunnings- en ontheffingsaanvragen, bezwaar- en beroepsprocedures, Faunabeheerplannen, Natura 2000 beheerplannen en mobiliteitsplannen.

Wat neem je mee?
 • Voor deze functie zoeken we een doorgewinterde ecoloog met sterke adviesvaardigheden.
 • Je hebt minimaal een relevante wo-opleiding op bachelor- en/of masterniveau.
 • Jij hebt minimaal vijf jaar recente werkervaring in het werkveld natuur, in het bijzonder op het gebied van faunabeleid en faunabeheer en natuur. Kennis van schadebestrijding, populatiebeheer en jacht is hierbij een mooie aanvulling.
 • Heb je daarnaast ook aantoonbare werkervaring op het werkdomein landelijk gebied dan is dat een pre.
 • Ook heb je aantoonbare werkervaring met de Wet Natuurbescherming, het besluit en de regeling Natuurbescherming en beschik je over kennis van de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

Competenties
 • Je kunt snel en doelgericht essentiële informatie verzamelen, analyseren en daarover op heldere wijze schriftelijk rapporteren. Je kunt snel overzicht krijgen in het werkveld.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met advisering op het niveau van het bestuur en het werken binnen een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van projecten.
 • Je bent communicatief sterk en hebt overtuigingskracht.
 • Je werkt graag samen en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden.
 • Je bent omgevingsbewust, proactief en enthousiasmerend.
 • Je bent een doorzetter en volhardend en kunt met tegenovergestelde belangen omgaan.

Wat bieden wij?
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen - vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week.
 • Een salaris van maximaal € 5.708,87 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12).
 • Een Individuele Keuzebudget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Een ruime atv-regeling; de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Solliciteren kan tot en met 15 juni 2021 via het sollicitatieformulier.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan Berkhof, senior beleidsmedewerker Natuur en Landbouw, telefoon 06 51 13 30 29, of Sandra Munsel, teamleider Natuur en landbouw, telefoon 06 18 30 04 58.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur Werving & Selectie, telefoon 06 36 46 39 19 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Kijk op werkenbij.provincie-utrecht.nl/over-ons voor meer informatie over de organisatie.

Interne kandidaten kunnen tot 27 mei via intranet reageren.
Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 15 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Solliciteer nu

Vacature details

Werkregio

Dienstverband