Meld je aan voor de 2-maandelijkse nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes

Klik hier!

Waterschap Scheldestromen

Medewerker Handhaving

Middelburg
€2,472 - €3,215 (Maand)
Solliciteer nu
Medewerker Handhaving
Middelburg, 36 uur per week

Wil jij toezicht houden op het (water)milieu in Zeeland?

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet.
Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook?
Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

Functie
Als allround medewerker handhaving C werk je samen met je collega’s aan de uitvoering van de waterschapstaken. Je houdt toezicht op het (water)milieu en maakt daarbij gebruik van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Je werk bestaat uit drie pijlers:
 1. Preventieve zichtbaarheid en communicatie.
 2. Toezicht en handhaving op basis van een actueel risicoprofiel.
 3. Toezichtaccenten en -projecten.

Je voert inspecties en controles uit bij bedrijven, vergunninghouders en meldingsplichten op de naleving van wet-/regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Daarbij overleg je met overtreders hoe zij (acute) problemen op moeten lossen. Je stelt inspectierapporten op en voert (her)controles uit. Je werkt hierbij regelmatig samen met teamleden, andere overheden en instanties.

Op welke wetgevingen hou je toezicht?
Het gaat om wet-/regelgeving op het gebied van de Waterwet, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozingen afvalwater huishoudens, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de keur van het waterschap. Ook voer je werkzaamheden uit gericht op het toezicht van grondwaterbronnen en -onttrekkingen.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
 • Je voert inspecties en (her)controles uit bij bedrijven en andere vergunninghouders op de naleving van wet-/regelgeving en vergunningsvoorwaarden.
 • Je stelt inspectierapporten op.
 • Je verzamelt, inventariseert en interpreteert gegevens over gesignaleerde risicovolle en/of illegale situaties. Adviseert tijdig een collega wanneer nodig.
 • Je geeft adviezen en doet voorstellen voor verbetering of oplossing van de voorgenoemde situaties.
 • Je verstrekt informatie aan vergunningsaanvragers.
 • Je overlegt en maakt afspraken met overtreders over uitvoering van verbeteringen.
 • Je adviseert over de toepassing van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving.
 • Je verzorgt indien nodig de randvoorwaarden voor bestuursrechtelijk optreden.
 • Je levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie.
 • Je geeft voorlichting en adviezen over de toepassing van gewijzigde regelgeving.
 • Je adviseert over te nemen maatregelen bij calamiteiten.
 • Je toetst vergunningen op handhaafbaarheid.
 • Je helpt bij het opstellen van een nieuwsbrief aan de agrariërs.

Profiel
 • Je hebt een relevante afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van milieuwetgeving, vergunningen of handhaving of staat open voor het volgen van een toezichthoudende opleiding met de bijbehorende wet en regelgevingen.
 • Je hebt kennis van, en bij voorkeur ervaring met, de genoemde wet-/regelgeving.
 • Je hebt affiniteit met het agrarische bedrijfsleven. Je hebt affiniteit met weg- en waterbouwkundige werken.
 • Je bent goed in het opsporen en beoordelen van risicosituaties.
 • Je bent proactief en communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent stressbestendig in je werk en een goede teamspeler.
 • Je bent vaardig in het adviseren aan en samenwerken met diverse partijen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je staat open voor piket diensten buiten kantooruren, geen 8-tot-5-mentaliteit.

Afdeling Juridische Zaken, team Handhaving (JZH)
Samen met 11 collega’s werk je binnen het team handhaving aan het toezicht op en handhaven van wet-/regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Het toezichtsterrein is zeer divers, waarbij milieu en water de belangrijkste thema’s zijn. We werken o.a. samen met de RUD Zeeland en Rijkswaterstaat.

Waar kun je op rekenen?
Het waterschap is een flexibele werkgever, waardoor je werk en privé goed kunt combineren. We kennen flexibele werktijden: je kunt werken tussen 7:00 en 19:00 uur. Ook bieden we goede faciliteiten om deels vanuit huis te werken, wat op dit moment het geval is. Binnen de organisatie is er een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt in het uitvoeren van je werk.

Wat bieden we nog meer?
 • Je start met een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit hierna omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Boven op het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB), dit is 21% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.
 • Vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer op declaratiebasis.
 • Thuiswerkvergoeding van € 3,- per hele thuisgewerkte dag.
 • Je ontvangt boven op je salaris een inconveniententoelage (financiële compensatie van werk met bijzondere eisen) van € 72,- bruto per maand. Deze toelage is pensioengevend.
 • We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone 11 in gebruik.
 • Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 6.000,- per vijf jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
 • Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
 • Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP pensioenfonds.

Nieuwsgierig?
Als je meer wilt weten over de functie, kun je contact opnemen met Nicola Telderman, Teammanager HRM. Telefoonnummer: 06-12527523.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ingrid van Bragt, Recruiter. Telefoonnummer: 06-23640680.

De procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met 05-10-2021 uploaden via het sollicitatieformulier.
Een digitaal competentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

De gesprekken vinden plaats op 20 oktober 2021 a.s.

Waterschap Scheldestromen zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.
Solliciteer nu

Waterschap Scheldestromen

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Werkregio

Dienstverband